National Board of Tourism

Министерство на туризма започва процедура по заличаване на регистрацията на вписани туроператори в НТР

министерство на туризма

министерство на туризма

Министерството на туризма (МТ) започва процедура по заличаване на регистрацията на дружества, регистрирани като туроператори, от Националния туристически регистър (НТР). Причината е, че лицата, регистрирани като туроператори, не са представили задължителна застраховка „Отговорност на туроператора“, което е изрично условие за извършване на туроператорска дейност.

Съгласно Закона за туризма всички дружества, извършващи туроператорска дейност, трябва да имат действащи договори за застраховка, сключени със застраховател по смисъла на Кодекса за застраховането и предоставени на министъра на туризма за вписване в НТР. Законът не предвижда възможност регистриран туроператор временно да спира дейността си и да няма валидна сключена застраховка.

Действията по заличаване се предприемат съгласно решение на Експертна комисия по регистрация на туроператори и туристически агенти към ведомството. В нея участват експерти от Министерството на туризма, както и представители на сдружения на туроператори и туристически агенти.

Дружествата, чиято регистрация ще бъде заличена, няма да бъдат премахнати от Националния туристически регистър, но ще бъде отразена заповедта за заличаването им, като имената им ще са оцветени в червено. По този начин потребителите ще могат да проверяват в регистъра дали туроператорът има валидно сключена застраховка и работи, спазвайки изискванията на закона.

Общо регистрираните туроператори и туристически агенти в Националния туристически регистър са 3584.

Exit mobile version