туристическо лого на България туристическо лого на България
Източник и снимка: Министерство на туризма

Министерство на туризма: Няма разминавания в данните за туризма

Министерството на туризма категорично заявява, че няма разминавания с данните на Националния статистически институт (НСИ) за броя на чуждестранните туристи, посетили България. Уточнението се прави по повод на разпространявана в публичното пространство информация, че в данните на двете институции има колизии.

Някои от направените в последните дни интерпретации на числата са вследствие на непознаване на методиката за събиране на данни, както и на международно утвърдени дефиниции за туристическо посещение и видовете и целите на пътувания и българското законодателство. Министерството на туризма като държавна институция ползва данните на официалната статистика.

Методологията на НСИ, по която се събира и обработва статистическата информация за пътуванията на чуждестранни граждани у нас, е разработена на база дефинициите, препоръчани от Световната организация по туризъм и Методологическото ръководство на Евростат.

Според тях „международен турист е всеки посетител, пристигащ в друга страна, която не е страната на неговото постоянно местоживеене, поне за 24 часа, но за не повече от една година, и чиято основна цел не е извършване на дейност срещу заплащане“. Освен това се посочват и видовете туристически пътувания, които могат да са лични, включващи почивка, посещения на културни мероприятия, спортуване, лечение, обучение, религиозни мероприятия, гостуване на близки и приятели и други, и професионални – командировки, участие в конференции, конгреси, сключване на сделки и др.

По смисъла на утвърдените дефиниции туристи са и гостите на страната, идващи и със служебна и други цели, и те не бива да се изключват от статистиката за туристически посещения. Това означава, че не е коректно като единствени туристически посещения да се цитират данните на НСИ само за посещенията на чуждестранни граждани с цел почивка и екскурзия.

Подробна информация за методологията на събиране на информация от НСИ може да се намери и на официалната му интернет страница в сектор Туризъм: www.nsi.bg.

При оповестяването на крайните данни за броя на посещенията от чуждестранни туристи Министерството на туризма спазва строго и Закона за туризма. Институцията изключва транзитните посещения, тъй като съгласно §1 от Допълнителните разпоредби на Закона за туризма не са туристи транзитно преминаващи хора. Това налага от общия брой на посещенията на чуждестранни туристи в страната на НСИ да се извадят транзитно преминаващите. Като илюстрация – по данни на НСИ общият брой посещения на чужденци в България за периода януари-август 2017 г. е 8 460 843, като от тях 1 927 849 са транзитни и не съответстват на критериите за туристически посещения. Останалите 6,532 млн. посещения отговарят на тези критерии. По тази причина официалната статистика за общия брой на чуждестранните туристически посещения на министерството е по-малък от този, който НСИ публикува като обществена информация. Всички данни, които Министерството на туризма използва, също са общодостъпни на официалния сайт на ведомството в секция Статистически данни: www.tourism.government.bg.