Зарица Динкова
Снимка: МТИзточник: БТА

Министърът на туризма ще предложи междуведомствена работна група да обсъди темата за интернет страниците на музеите

Министърът на туризма Зарица Динкова съобщи по време на парламентарния контрол на 9 февруари, че ще предложи на едно от следващи заседания на междуведомствена работна група да бъде обсъдена темата за интернет страниците на музеите в България. Вярвам, че всички сме съгласни, че информацията в тях трябва да е представена по модерен, ясен, разбираем и привличащ туристите начин, допълни тя.

В състава на тази работна група, освен Министерството на туризма, участват министерствата на културата, на земеделието и на регионалното развитие, като нейният фокус на работа е популяризирането и изпълнението на конкретни действия в областта на културния туризъм на страната.

В отговор на въпрос за сезонното работно време на културно-исторически туристически обекти, Динкова припомни, че нито министърът на туризма, нито министърът на културата имат правомощия за определянето му, защото тези обекти се стопанисват от регионални или общински музеи. Работното време се утвърждава със заповед на директора на съответния музей, допълни министърът.

Сред причините за сезонността на работното време на някои културно-исторически обекти министърът изтъкна: съображения за икономическа ефективност поради слаб посетителски интерес през зимните месеци, трудности с достъпа през тази част на годината, характеристики на обекта, които налагат ограничението на туристопотока, с цел съхранението му в цялост и на експонатите в него.

Предварителната заявка за посещението на подобни обекти не е само българска практика, тя не става само по телефона, но и по електронен път, който често се използва от чуждестранните туристи. Предварителната заявка е и форма за по-добро планиране на дейностите на музеите, посочи още министърът.