Източник и снимка: МТ

Министърът на туризма се срещна с представители на бранша

Министърът на туризма Евтим Милошев инициира срещи с представители на сектор Туризъм на 15 и 16 април.

След първия разговор с Националния борд по туризъм, министър Милошев проведе и срещи с Българската асоциация на заведенията, Сдружението на заведенията в България, Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти, Българската асоциация на туристическите агенции, Сдружение „Туризъм“, Обединение „Бъдеще за туризма“ и Асоциацията на инкаминг агенциите.

„Смятам, че бизнесът в туристическия сектор е водещ и ние трябва да го подпомагаме по всякакъв начин“, каза Министър Милошев.

По време на срещите министър Милошев представи своите приоритети и като основен такъв изтъкна подготовката за предстоящия летен сезон. Подчерта и готовността на Министерството за активна работа по създаването на туристически гаранционен фонд. Министърът на туризма от първо лице се запозна и с проблемите, с които бизнесът в сектора се сблъсква, като пое ангажимент въпреки краткия хоризонт на служебното правителство да направи всичко възможно те да бъдат решени.

„На прага на летния сезон за ресторантьорския бранш в България най-сериозният проблем, с който се сблъскваме, е тежката процедура при наемане на сезонни работници от трети страни. Вносът на работна ръка е изключително тромав, с много тежки и бавни процедури, а български работници няма.“, подчерта Ричард Алибегов – съпредседател на Българската асоциация на заведенията. Алибегов също изрази своята подкрепа и готовност за съвместна работа с Министерството на туризма.

Всички туроператорски организации се обединиха около желанието за изработване на конкретен механизъм за разрешаване на проблемите, които поражда сивият сектор в туризма, като подчертаха, че организациите в сектора се борят за регулация. „При нас голям проблем е сивият сектор, нямаме единен контролен орган в тази сфера. Световна практика е наличието на туристическа полиция, всяка наша съседна страна има такава“, изтъкна Павлина Илиева от Обединение „Бъдеще за туризма“.

От Асоциацията на инкаминг агенциите подчертаха, че следва да бъде разрешен въпросът с опашките по граничните пунктове като бъде увеличен капацитетът на ГКПП-тата. В същото време изразиха своята надежда да бъде продължена и развита програмата за реклама на Черноморските общини. „Това е и най-смисленото нещо, което се е случвало по отношение на рекламата. Зарадва ме Вашето желание за приемственост. И дано не само да продължите, но и да развиете тази програма, защото имате лостовете да направите значими неща за туризма у нас“, каза Венцислав Танчев от Асоциацията.

„Трябва да определим няколко приоритета, които за кратко време да бъдат изпълнени. Като министър на туризма аз ще бъда отворен към вас, за да изработим работещ модел за развитие на туризма у нас. Бизнесът трябва да работи, а администрацията да го подкрепя“, каза министърът на туризма Евтим Милошев по време на срещите си с Български съюз по балнеология и СПА туризъм, Българска асоциация на професионалистите в мениджмънта на хотели, представители на хотелски вериги и с Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация.

„България работи по световен стандарт що се касае до балнеологията и СПА туризма и това е гаранция за нашето качество. Разработихме тази ниша поетапно, възстановявайки балнеоложките хотели и стигнахме до тук да разполагаме с мултифункционални хотели. Нашата цел винаги е била България да бъде четири сезонна дестинация. Ние не просто разширяваме портфолиото си, а инвестираме в нашето развитие“, заяви Живко Иванов, заместник-председател на управителния съвет на Българския съюз по балнеология и СПА туризъм. Иванов подчерта и факта, че страната ни е една от малкото държави, в които немското правителство признава и извършва реимбурсация на разходите за лечебни процедури на немските граждани у нас, а в момента организацията работи по подобен модел и за австрийския пазар като вече има сключени два договора с австрийски застрахователни компании за реимбурсация на разходите.

Представителите на бранша подчертаха, че най-сериозни трудности срещат с работната ръка на местно ниво. „Може да се каже, че голяма част от хотелите са по-добри работодатели от редица други индустрии. Туризмът има достойнства, които да комуникира така, че да се подобри имиджът на професиите в него. Ние може да предложим светкавично кариерно развитие, но просто в нашия бранш няма кадри“, каза Георги Дучев, изпълнителен директор на Българска асоциация на професионалистите в мениджмънта на хотели. От асоциацията подчертаха още, че туристическият бранш е изключително чувствителен към всички сътресения.

Представителите на сектора подчертаха също, че един от сериозните проблеми в него е липсата на координация, а в основата на успеха на българския туризъм стои диалогът. „90% от проблемите на туризма са в липсата на координация. А за съжаление обсъждаме едни и същи неща. Ние не говорим, за да развием вече наложена туристическа дестинация, а за проблеми, които са основополагащи за туризма, но най-сериозно е положението с липсата на кадри в нашия бизнес“, каза Георги Щерев председател на Българска хотелиерска и ресторантьорска организация.

След проведените срещи министър Евтим Милошев заяви, че ще предприеме конкретни действия във връзка с изложените на срещите проблеми и призова представители на бизнеса за консолидиране на усилията в сектора. „Решаването на проблеми, трупани с години, е много сложен процес и изисква не просто воля, а и огромни усилия, но трябва да е ясно, че колкото по-разединен е един бранш, толкова повече всички в него губят“, каза още министърът на туризма.