Ангелкова и Васил Велев министърът на туризма Ангелкова и председателят на АИКБ Васил Велев
Източник и снимка: Министерство на туризма

Министърът на туризма Ангелкова проведе работна среща с председателя на АИКБ Васил Велев

Министър Ангелкова и председателят на АИКБ Васил Велев обсъдиха възможностите за двустранно партньорство.

На 20 октомври 2017 г. министърът на туризма Николина Ангелкова се срещна с Васил Велев, председател на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). Те обсъдиха възможностите за насърчаване на партньорството между туристическата администрация и работодателската организация, която е сред най-авторитетните в страната.

За нас това сътрудничество е от съществено значение, защото е непосредствено свързано с по-високото качество на туристическия продукт и представата за България като все по-конкурентна дестинация за четири сезона, подчерта министър Ангелкова по време на разговора. Тя обърна внимание върху съществената роля на бизнеса за успешната реализация на кадрите в туризма, от които непосредствено зависи представата за страната ни и позиционирането й на международния пазар.

Двамата се обединиха около тезата, че е необходимо да се реализира обща инициатива за насърчаване на по-ефективното обучение и развитието на служителите в туризма, за което ще съдейства и Междуведомственият съвет за кадрите в туризма към министъра на туризма.

„Убедена съм, че със съвместни проекти можем да съдействаме за по-успешната подготовка на хората, които избират тази трудна професия“, поясни министър Ангелкова. Предстои да бъде подписано споразумение за това сътрудничество между министерството и асоциацията, което ще конкретизират тези мерки.