министър Проданов в Албена НБТ
Източник и снимки: Албена АД

Министърът на туризма: „Албена“ е пример за развитието на устойчив туристически продукт

Министърът на туризма Христо Проданов посети ваканционно селище „Албена“ на 11 юни, където се запозна с политиките на компанията по отношение развитието на устойчив туристически продукт, инвестициите в мощности за възобновяема енергия, както и концентрирането на всички бизнес дейности върху принципите на кръговата икономика.

Заместник-директорът с ресор „Бизнес развитие“ инж. Димитър Станев представи възприетата през 2017 година Стратегия за устойчиво развитие на „Албена“ АД, поставяйки акцент върху енергийната независимост на комплекса, интелигентното управление и мониторинг на процесите, третирането на отпадъците, водните ресурси, екологичния транспорт и производството на храни и напитки.

министър Проданов в Албена НБТ

В края на представянето министър Проданов сподели високата си оценка по отношение на постигнатото, като посочи, че ваканционното селище може да бъде пример за това как трябва да се развива българският туристически продукт в бъдеще.

В рамките на посещението той разгледа също прилежащия природен резерват „Балтата“, поречието на река Батова и плажната ивица на комплекса.

министър Проданов в Албена НБТ

Домакин на срещата, организирана съвместно с Националния борд по туризъм (НБТ), бе изпълнителният директор на „Албена“ Красимир Станев. Участие взеха също Маргита Тодорова, директор „Маркетинг и продажби“ и Маринела Цанева, директор „Експлоатация“, д-р Полина Карастоянова, изпълнителен директор на Националния борд по туризъм, доц. Румен Драганов от Института за анализи и прогнози за информационната среда в туризма, д-р Мартин Захариев, зам.-председател на УС на НБТ, Галин Господинов, областен управител на Добрич.