Източник и снимка: МТ

Министър Илин Димитров и министър Росица Карамфилова обсъдиха възможности за прилагане на екологични инструменти в сферата на туризма

Прилагането на екологосъобразни практики, подобряване на туристическата инфраструктура по устойчив начин и как повече хотели да въведат „зелени“ инструменти бяха темите, които министърът на туризма д-р Илин Димитров и министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова обсъдиха на работна среща днес в МОСВ.

Двамата се обединиха около идеята да се създадат условия за туристическия сектор, съобразени с постигането на екологосъобразни цели.

На срещата беше обсъдено провеждането на форум в широк формат, в който държавата и всеки бранш, свързан с предоставянето на туристически услуги, да обсъдят спецификите и да намерят начини за съвместни действия, така че да бъдат стимулирани процесите за въвеждането на „зелени“ практики в бизнеса. Планира се в рамките на форума да бъдат очертани и параметрите на стратегически документ с конкретни мерки, които да бъдат предприети.

Освен че ще заложи цели, които да се изпълнят в близки срокове, този план за действие ще послужи и при организацията от страна на България, която е кандидат за домакин на 29-ата Конференция на страните по Конвенцията за изменение на климата (КОП 29), която ще се проведе в края на 2024 година.

Министър Димитров се ангажира в най-кратки срокове да свика среща с бранша, за да се постави началото на съвместната работа по позиционирането на държавата ни като подходящ център за конференция от толкова високо равнище, осигурявайки условията за провеждането й в контекста на глобалната тема за изменението на климата.

„България има уникалния шанс да спечели домакинството на COP29. Ако успеем да го спечелим, то това би имало огромен ефект върху туризма и разпознаваемостта на страната ни. Не коментирам само преките инвестиции в инфраструктурата, ползите са изключително много“, заяви министър Димитров.

Министър Карамфилова отбеляза, че при организирането на конференцията е необходимо да се осигурят условия за провеждането й, спазвайки правилата за минимален отпечатък върху околната среда.