министър Ангелкова министър Ангелкова на министерската среща „Инвестиции в туристически технологии“

Министър Ангелкова участва в министерската среща „Инвестиции в туристически технологии“ от програмата на WTM-Лондон

Министърът на туризма Николина Ангелкова участва в традиционната министерска среща в рамките на международното туристическо изложение WTM в Лондон, която тази година бе под надслов „Инвестиции в туристически технологии“. Дискусията между ръководителите на туризма от различните държави премина с фокус „Инвестиции в бъдещето на туризма“. Водещ на събитието беше журналистът от CNN Ричард Куест.

Участниците очертаха ролята на правителствата и политиците като инструмент за конкурентоспособна туристическа индустрия. Предоставянето на актуални и лесно достъпни данни е много важно за всички заинтересовани страни, заяви българският министър на туризма Николина Ангелкова. Тя обърна внимание върху иновациите, които ръководеното от нея ведомство въвежда, за да облекчи работата на бизнеса и гражданите. Постоянно увеличаваме дела на електронните услуги, които администрацията предлага. Вече премахнахме 19 вида документи на хартиен носител и подготвяме условията за кандидатстване онлайн за категоризация и прекатегоризация на местата за настаняване, специализирани центрове и др., поясни тя. В най-скоро време, след съответната първоначална регистрация, предприемачите ще могат само чрез лицева идентификация през смартфона си да получават достъп до нашите регистри, допълни тя.

Министър Ангелкова съобщи още, че Министерството на туризма разработва чрез обществена поръчка Единна система за туристическа информация, за да отговори на нуждите на съвременните технологии. Тя ще направи пребиваването на туристите по-сигурно и ще насърчи бизнеса да работи по-лесно и бързо. Системата е портал за комуникация между съответните централни и местни органи, работещи като едно гише за всекидневна и периодична информация по защитени канали в реално време. Тя е важна за сигурността на туристите, а всеки от тях би желал да посети дестинация, която му гарантира спокойно пребиваване, категорична бе тя.

Друг важен аспект в развитието на страната като целогодишна конкурентна дестинация е внедряването на иновационни, дигитални и IT продукти за промотиране на България като дестинация с впечатляваща природа и богато културно-историческо наследство, подчерта министър Ангелкова. Разработена бе интернет платформата с мобилното приложение iLoveBulgaria, която предлага много полезна информация за забележителностите в страната и улеснява туристите също в реално време с данни какви маршрути и места за настаняване да изберат чрез използване на GPS & QR скенер.

Дигитализацията и въвеждането на модерни информационни технологии са сред най-важните акценти в маркетинговата и рекламна политика на министерството за бъдещото стратегическо развитие на туризма в България, каза още тя. В началото на годината вече се състоя международна тематична конференция на тема „Дигитална трансформация в туризма“, организирана от министерството, която отчете сериозен напредък в разпознаваемостта на страната чрез иновативните средства за комуникация и въздействие. Съвременните подходи в промотирането и цифровата култура, ролята на онлайн и социалните платформи са изключително важни фактори за насърчаване на дългосрочния икономически растеж в сектора.

Министър Ангелкова анонсира, че се подготвя създаването на постоянен съвет за дигитализация в туризма, който ще бъде своеобразна платформа за диалог и партньорство. В него предвиждаме широко представителство на всички заинтересовани – бизнеса, държавните институции и изпълнителната власт, браншовите организации в сектора, академичните среди, IT отрасъла и др., които да очертаят план за действие за реална цифровизация на услугите в сектора и ще улеснят пътуването в страната.