Ангелкова и Крецу министър Ангелкова и еврокомисар Крецу
Източник и снимка: Министерство на туризма

Министър Ангелкова проведе работни срещи в Брюксел

На 19 септември 2018 г. министърът на туризма Николина Ангелкова запозна еврокомисар Крецу с подготовката на заключителната конференция за Българското председателство на Дунавската стратегия, обсъди перспективите пред туризма с генералния директор на ГД „Бюджет“ на ЕК Герт Ян Коопман, разговаря с Лоури Еванс, генерален директор на ГД „Вътрешен пазар, индустрия, предприемачество и МСП“ в ЕК, и проведе работна среща в Брюксел с генералния директор на ГД „Енергетика“ в ЕК Доминик Ристори.

Министърът на туризма Николина Ангелкова запозна еврокомисаря по регионална политика Корина Крецу с подготовката на заключителната конференция, с която ще завърши Българското председателство на Дунавската стратегия. Двете разговаряха в Брюксел по време на работното посещение на министър Ангелкова. Седмият годишен форум на Дунавската стратегия ще се проведе в средата на октомври в София, с което страната ще приключи едногодишното си председателство. Основна тема на форума ще бъде значението на туризма за постигане на икономически растеж в дунавския регион. В рамките на конференцията ще има и среща на министрите с ресор туризъм на страните от Дунавския регион.

Считаме, че културата и туризма са интегриращи фактори за териториалното сближаване и подчертаване на значението Дунавския регион, посочи министър Ангелкова. Цифровизацията на обектите на културното наследство на Дунавския регион създава добавена стойност за туризма.

Еврокомисар Крецу поздрави България за успехите в туризма и работата на екипа на министър Ангелкова за устойчивото развитие на сектора. Еврокомисарят информира, че за нея ще е удоволствие да бъде гост на конференцията и очаква положителни резултати с практическа насоченост, които да допринесат за устойчивия напредък на Дунавския регион. Еврокомисар Крецу отбеляза, че оценява усилията и последователните действия лично на министър Ангелкова за приоритизиране на района по поречието на р. Дунав и акцентиране върху икономическото му значение на национално и европейско ниво.

Министър Ангелкова проведе и работна среща с Герт Ян Коопман, генерален директор на главна дирекция „Бюджет“ в Европейската комисия. Двамата разговаряха по време на посещението на министъра в Брюксел.

Министър Ангелкова представи пред генералния директор резултатите от срещата на министрите на туризма в София, която се проведе в рамките на председателството на България на Съвета на Европейския съюз. Форумът, организиран от българското Министерство на туризма през февруари 2018 г. събра над 500 делегати от страните членки на ЕС и Западните Балкани. На форума делегатите подчертаха, че за развитието на туризма е важно да се използват възможности за финансиране на туристически проекти по оперативните програми.

Министър Ангелкова информира г-н Коопман, че в България се обсъждат възможности за финансиране на големи, интегрирани туристически проекти. И поясни, че вече е създадена работна група, която работи по предварителната подготовка и анализ на проектите.

На срещата министърът представи изключително положителните резултати на туризма в България, възможностите за разнообразен туризъм, които страната ни предлага, както и конкурентните предимства за инвестиции у нас.

Туризмът е важен фактор за икономическия растеж на Европейския съюз, каза Герт Ян Коопман и адмирира съвместните инициативи, които допринасят за развитието му.

Министър Ангелкова разговаря и с Лоури Еванс, генерален директор на главна дирекция „Вътрешен пазар, индустрия, предприемачество и МСП“ в Европейската комисия. Те коментираха резултатите и инициативите, свързани с развитието на туризма, които бяха обсъждани по време на българското председателство на Съвета на Европейския съюз. Бе обсъдено и предложението за създаване на карта със 100-те европейски туристически обекта, което бе представено от министър Ангелкова през февруари в София на конференцията „Туризъм и икономически растеж“.

Министър Ангелкова отправи официална покана към г-жа Еванс за участие в Международния конгрес на световните цивилизации и древните маршрути, който ще се проведе у нас в периода 14-16 ноември 2018 г. За втори път страната ни ще е домакин на международния конгрес, който се организира съвместно със Световната организация по туризъм (СОТ) към ООН и с участието на CNN. Г-жа Еванс изрази подкрепа за усилията на туристическата администрация у нас за привличане на повече туристи в страната и за гарантиране на качествен продукт.

На срещата г-жа Еванс поздрави българското правителство за добрата организация и отличното представяне на страната ни по време на председателството на Съвета на ЕС. Двете се обединиха около идеята, че страните в Общността трябва да работят заедно за развитието на туризма, с цел запазване на статута на Европа като водеща туристическа дестинация в света и популяризиране на културните и историческите ценности на ЕС. Единодушни бяха и в убеждението си, че силен стимул за развитие на европейския туризъм ще бъде отварянето му към далечните пазари, като Китай, както и създаването на иновативни онлайн платформи и бизнес модели.

Българският министър запозна домакина с отличните резултати, които постига страната ни в туризма през последните 3 г., както и с разнообразните възможностите за почивка в България. Тя добави, че от изключително важно значение насърчаването на туризма чрез европейски и национални политики, както и задълбочаването на сътрудничеството между всички заинтересовани страни на европейско, регионално, национално и местно равнище.

Министър Ангелкова проведе и работна среща в Брюксел с генералния директор на ГД „Енергетика в ЕК Доминик Ристори. В България работим по идея за създаване на стратегия за енергийна ефективност в туризма, която очакваме да повиши конкурентоспособността и ефективността на сектора, като се акцентира на оптимално използване на природните ресурси. Считаме, че това ще е още една възможност, с която да подпомогнем устойчивото развитие на туризма, заяви министър Ангелкова.

Нашите усилия са насочени към внедряването на енергоспестяващи и екологични технологии в сградите и в управлението на туристически обекти, информира министър Ангелкова. И допълни, че е важно е да се насърчава прилагане на екологосъобразни технологии и системи и стандарти за качество на услугите за настаняване.

Основен акцент е опазването на чистотата на водата и поддържането на високото й качество, както на тази за битова употреба, така и на морската, заяви министърът. Тя отбеляза още, че морският туризъм е основен за България и това влияе пряко на качеството на услугите и имиджа на страната като туристическа дестинация.

Министърът посочи още, че връзката между двата икономически отрасъла е била основа тема на Международна конференция за макрорегионално сътрудничество в областта на туризма и енергетиката, проведена в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС и организирана от двете министерства. В събитието участваха министърът на енергетиката Теменужка Петкова, проф. Самуеле Фурфари, съветник в генерална дирекция „Енергетика“ в Европейската комисия и международни експерти. Срещата беше първа по рода си, на която се обсъдиха възможностите и предизвикателствата пред туристически сектор за въвеждането на енергийната ефективност в местата за настаняване и хранене и как това ще се отрази на икономиката и ресурса, който може бъде спестен, каза още министър Ангелкова.

Г-н Доминик Ристори отбеляза, че това събитие има важна роля за акцентиране на връзката между двата сектора не само на регионално, но и на европейски ниво и адмирира форума в София.

Г-н Ристори посочи още, че инвестициите в енергийна ефективност са много важни за Европейската комисия, защото оказват положително дългосрочно влияние на икономическото развитие на страните. Той поздрави министър Ангелкова и екипа й за инициативността в насърчаването на бизнеса за внедряване на екологични технологии в сектор туризъм.