Ангелкова в СУ министърът на туризма Ангелкова пред студентите в СУ
Източник и снимка: Министерство на туризма

Министър Ангелкова поздрави студентите от специалност Туризъм в СУ

По данни на Световния съвет по туризъм и пътувания през 2016 г. в отрасъла и свързаните с него икономически дейности у нас е формиран брутен вътрешен продукт на стойност над 11,6 млрд. лв., което е близо 13% от показателя за страната. За този период работещите в сектора и свързаните с него отрасли са били 363 хил. души, което е близо 12% от всички заети лица в България. Туризмът е сред най-динамично развиващите се отрасли в българската икономика. Седем от всеки 100 евро, инвестирани у нас, са вложени в туризма. Цифрите са достатъчно показателни за перспективите, които открива секторът за реализацията на младите и образовани хора.

Това заяви министърът на туризма Николина Ангелкова по време на тържествена церемония по повод 50 години от създаването на специалността „Туризъм“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски” и 45 години от учредяването на Катедра „География на туризма“. На събитието присъстваха и заместник-ректорът на университета проф. дфзн. Николай Витанов, както и доц. д-р Мариана Асенова, ръководител на Катедра „География на туризма“.

Министър Ангелкова поздрави студентите и представителите на академичната общност за качественото образование, усилията и стремежа към високо ниво на обучение, които са изключително необходими за подготовката на компетентни и конкурентоспособни кадри в сектора. Немислимо е България да бъде разпознаваема, привлекателна и търсена туристическа дестинация за четири сезона, без помощта и професионалността на кадрите, които се посвещават на важния за просперитета на България сектор, заяви Ангелкова и допълни, че положителните статистически данни потвърждават развитието на родния туризъм.

Данните до момента показват, че отново ще имаме успешна година в туризма след рекордната 2016 – тя даде върхови постижения в сектора, откакто за него се води официална статистика. От началото на годината до края на август общият брой посещения на чуждестранни туристи в България 6 532 994. Ръстът спрямо същия период на миналата година е близо 8%, сочат данните на НСИ. Секторът се развива устойчиво и надграждаме постигнатото, отбеляза министърът на туризма.

Ангелкова увери студентите и представителите на академичната общност, че Министерство на туризма ще подкрепи и ще бъде партньор на всяка добра инициатива, която ще стимулира развитието на България като търсена и предпочитана туристическа дестинация.