Ангелкова в Русе Министърът на туризма Ангелкова в Русе
Източники снимка: Министерство на туризма

Министър Ангелкова откри в Русе кръгла маса Римска граница на територията на трансграничния регион Румъния-България

Русе има огромен потенциал като туристически регион и може да бъде с водеща роля в развитието на културно-историческия туризъм особено след като градът вече е седалище на Българо-румънския технически секретариат по приоритетна област 3 на Дунавската стратегия. Това каза министърът на туризма Николина Ангелкова при откриването на кръгла маса за публично обсъждане на културно-исторически туристически маршрут „Римска граница на територията на трансграничния регион Румъния-България“ ва 21 юли 2017 г. Инициативата е в рамките на проекта Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г. и е с водещ партньор Асоциацията на дунавските общини „Дунав” (АДО). В кръглата маса участва и кметът на община Русе Пламен Стоилов.

„Целта на проекта е да се стимулира използването на общото културно наследство в трансграничния регион чрез развитие и промотиране на интегрирания туристически продукт. Министерството подкрепя създаването на съвместни туристически маршрути и услуги, насочени както към традиционните пазари, така и към нови далечни дестинации като Китай, Индия, Япония и др.“, каза министър Ангелкова. Тя допълни, че в момента се проучва възможността за създаването на общи продукти с Гърция, Румъния и Сърбия, които да са насочени към китайския пазар. Страната ни има какво да предложи на китайските туристи, като през 2016 г. е отчетен ръст от 24% спрямо 2015 г.“, подчерта министър Ангелкова.

Тя допълни още, че новият туристически маршрут „Римска граница на територията на трансграничния регион Румъния-България“ ще надгради реализираните преди две години проекти на Съвета на Европа „Пътят на римските императори“ и „Пътят на виното“. Това показва усилията, полагани за промотирането на Русе като туристическа дестинация пред перспективни пазари като Индия и Япония, които Световната организация по туризъм (СОТ) оценява високо като източник на приходи с цел туризъм. Хубаво е да сме подготвени със съвместни продукти за далечните пазари. Това е предизвикателство за следващите 5 години. Анализите показват, че 11% от чужденците, които посещават България, идват с цел културен туризъм, отбеляза министърът.

Радвам се, че община Русе е толкова активна и полага усилия за реализиране на потенциала в областта за туризма. По думите на министър Ангелкова освен рекордна за целия български туризъм, 2016 година бе изключително успешна и за Русенския регион с ръст над 5% на пренощувалите лица и с над 11% увеличение на приходите.

„Русе е център на Дунавския туристически район и в града ще бъде седалището на организацията за управлението му. Министерството на туризма ще подпомогне създаването и функционирането на организациите на туристическите райони със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, каза министърът.

Пред журналисти след кръглата маса министър Ангелкова коментира, че ще подкрепи дунавските общини и лично община Русе в усилията да се инициират промени в Закона за водите, за да може да се използва крайбрежието на река Дунав и то да се превърне в притегателен център за привличане на туристи. Това ще позволи на областните управители и общините в зоните около реката да се обособят центрове за почивка на гражданите и на туристите, особено през лятото. „Богатството, което природата ни е дала, трябва да се развива, за да привличаме повече български и чуждестранни туристи“, заяви министърът.