Ангелкова Даниел Кайеха и министър Ангелкова
Източник и снимка: Министерство на туризма

Министър Ангелкова на работно посещение в Брюксел

Министър Ангелкова проведе работни срещи в Брюксел.

Министърът на туризма се срещна с еврокомисаря по транспорта и подпомагащ туризма Адина Вълян на 27 януари 2020 г. Двете събеседнички обсъдиха възможностите за развитие на туризма в ЕС от гледна точка на свързаността, както и статута на дейностите в рамките на Европейския комитет по транспорт и туризъм /TRAN/. Транспортът и инфраструктурата са основополагащи елементи от туристическото развитие, които носят ползи както на гражданите на Европа, така и на туристическата индустрия.

Възможността за осъществяване на устойчив и достъпен транспорт за повече европейски граждани благоприятства развитието на туризма, подчерта министър Ангелкова. Тя изрази увереност, че българският туристически сектор ще бъде подпомогнат от работата на Генералната дирекция за мобилност и транспорт на ЕК. Туризмът е изключително важен генератор на икономически растеж, бе коментирано по време на срещат. Туристическият отрасъл създава най-много работни места в ЕС, като по последни данни те възлизат на 27.3 милиона души, ангажирани основно в малки и средни предприятия. Прекият и непрекият дял на отрасъла в БВП на 28-те страни членки на Съюза е 10.3 %. През 2018 г. туристите в ЕС наброяват 538 млн. души, а приходите от туризъм възлизат на над 400 млрд. евро. Това е катализатор на трансгранично сътрудничество и продуктово развитие. В качествата й на комисар за транспорта и подпомагащ туризма комисар Вълян отчете пряката връзка между двата сектора и се ангажира с активна политика за устойчиво развитие на пътуването в ЕС.

На 28 януари Николина Ангелкова проведе работна среща и с Даниел Кайеха, генерален директор на ГД „Околна среда“ към Европейската комисия. Те разговаряха в Брюксел, като дискутираха както актуални теми в двата ресора, така и кръговата икономика. Министър Ангелкова информира, че у нас се работи по инициатива за плажове, свободни от пластмасови отпадъци. Това ще допринесе за екологосъобразното стопанисване на ивиците и за повишаване качеството на един от основните ни продукти – летния морски туризъм, подчерта тя.

Министър Ангелкова отправи покана към г-н Кайеха за участие във второто издание на международната конференция за инвестиции, която ще се проведе през месец май в курорта Слънчев бряг. Тазгодишният форум е насочен към насърчаване на възможностите за вложения в устойчив туризъм в Югоизточна Европа и се организира в сътрудничество с д-р Талеб Рифай, генерален секретар на Световната организация по туризъм (СОТ) (2009-2017).

Николина Ангелкова се среща в Брюксел и с Карлес Мосо, заместник генерален директор на Генерална дирекция „Конкурентоспособност“ в Европейската комисия. Двамата събеседници обсъдиха ролята на отрасъла за устойчивото развитие на европейската икономика. Коментирана бе и важната роля на новите технологии и дигитализацията за туристическата индустрия. Създадени са изключително полезни приложения за туризъм и те трябва да са в помощ на все повече туристи, търсещи нови обекти и непознати места, отбеляза министър Ангелкова.