Мадрид тълпи туристи в Рим, Италия
Снимка: Юнг Сок ЮнИзточник: WTO

Международният туризъм продължава да стимулира световната икономика

1.5 милиарда международни туристически пътувания са регистрирани през 2019 г. в световен мащаб. Увеличението е с 4% спрямо предходната година, което също се прогнозира за 2020-та, затвърждавайки туризма като водещ и устойчив икономически сектор, особено с оглед на текущата несигурност. Също тако това налага този растеж да се управлява отговорно, така че да се иззползват максимално възможностите, които туризмът може да създаде за общноствата по света.

Според първия изчерпателен доклад за статистиката на световния туризъм и тенденциите през новото десетилетие „Световен барометър на UNWTO“ се отбелязва десета поредна година на растеж.

Всички региони отбелязват ръст на международните посещения през 2019 г. Въпреки това, несигурността около Brexit, крахът на Томас Кук, геополитическото и социално напрежение и глобалната икономическа стагнация, доведоха за по-бавен растеж през 2019 г. в сравнение с изключителните темпове на 2017 г. и 2018 г. Това забавяне в растежа засегна главно напредналите икономики и по-специално Европа, Азия и Океания.

За 2020 г. се прогнозира ръст от 3% до 4% – прогноза, отразена в последния Индекс на доверието на UNWTO, който показва предпазлив оптимизъм: 47% от участниците смятат, че туризмът ще се представи по-добре, а 43% – на същото ниво като през 2019 г. Големи спортни събития, включително Олимпиадата в Токио, и културни събития като Expo 2020 в Дубай се очаква да окажат положително въздействие върху сектора.