Черно море Черно море
Снимка: Юлиана НиколоваИзточник: БТА

КЗП се отчете за извършените проверки в туризма от началото на 2023 г. пред депутатите от Комисията срещу монополите

Председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Стоил Алипиев запозна членовете на парламентарната Подкомисия за наблюдение на дейността в областта на защитата на потребителите и ограничаването на монополите с извършените проверки от контролния орган в туристически обекти и на лица, предлагащи туристически услуги, в периода от януари 2023 година до 31 март 2024 година. Освен председателя, в подкомисията присъства и Игнат Арсенов, главен директор на Главна дирекция „Контрол на пазара“ в КЗП.

Общо направените инспекции в посочения период са 6785 на брой, от които проверките на обекта наброяват 5854, а извършените документални проверки са 931, съгласно изнесените данни от Алипиев.

Общо съставените актове възлизат на 885, като наложените санкции за периода са почти 600 000 лева. Събраните досега средства по наложени глоби са близо 354 000 лева. От тях почти 10 процента са събрани принудително с помощта на Националната агенция за приходите, сочи още справката, представена от Стоил Алипиев пред депутатите.

Отчетените проверки са извършени от шестте регионални дирекции на КЗП по места.

Председателят на КЗП разби посочената вече справка на извършените проверки и констатирани нарушения по години.

Обобщените данни за контролната дейност по Закона за туризма през 2023 година са следните: 5391 са осъществените инспекции. В това число са проверени 4585 обекта и са извършени 806 документални проверки. Съставени са 677 акта. От общата бройка на проверките, 1141 са в резултат на постъпили жалби и сигнали, а установените нарушения по тях са 171.

Стоил Алипиев информира депутатите и за издадени 70 заповеди за временно затваряне на обекти, 4 заповеди за спиране на дейността на туроператори или на лица, извършващи туристическа агентска дейност. Действието на 15 от наложените заповеди е отменено заради отстраняване на нередностите.

Докладваните през 2023 година случаи на нарушения за предоставяне на услуги от некатегоризирани за тях обекти са 36.

Контролната дейност на КЗП за 2024 година, обхващаща месеците от януари до края на март, включва 1394 инспекции, от които са проверени 1269 обекта. Съставените актове са 208, като до сегашния момент са издадени 56 наказателни постановления, съгласно изнесените данни от Стоил Алипиев.

По повод постъпилите през периода сигнали и жалби от потребителите са извършени 155 броя инспекции, като съставените актове наброяват 44. Временно затворените туристически обекти са били 4, толкова са и обектите, на които са издадени заповеди за спиране на дейността им.

Докладваните на КЗП случаи за предоставяне на услуги от некатегоризирани за тях обекти през първото тримесечие на тази година са седем.

Зимните проверки на комисията от януари до март обхващат курортите Банско и Боровец.

Наравно с обичайно проверяваните обекти, от КЗП планират през април инспекции и на лица, извършващи туроператорска дейност, екскурзоводи и планински водачи, каза Алипиев.

В момента в КЗП тече подготовка и планиране на предстоящата лятна кампания.

“При всички положения от средата на май ние обичайно започваме да извършваме проверки по туристическите обекти по Черноморието. Силно се надяваме тази година да започне така, както го очакваме и както беше миналата година, когато реално сезонът започна през седмия месец“, информира Стоил Алипиев членовете на подкомисията.