Източник и снимка: Община Банско

Консултативният съвет по туризъм на Банско проведе заседание

Кметът на Община Банско Стойчо Баненски свика първо заседание на назначения с негова заповед Консултативен съвет по туризъм през мандат 2023 – 2027.

Кметът беше категоричен, че всички, заети в туристическия бранш в община Банско, съвместно с общинското ръководство трябва да работят единно и целенасочено за постигане на общата цел – утвърждаване на Банско като целогодишна туристическа дестинация. Той запозна присъстващите с визията си за обща работа с други общини в района и използване на инструментите за финансиране в туристическа и спортна инфраструктура и рекламиране, което такова обединение дава.

Членовете на Консултативния съвет обмениха информация за проблемите, с които се сблъскват през настоящия зимен туристически сезон, предизвикани най-вече от липсата на туристи от утвърдени туристически пазари. Това е и една от причините всички да споделят мнението за по-активно присъствие на Банско на туристическите изложения и привличане на туристи от нови пазари. Подкрепена бе и общинската политика за общо представяне не само на Банско и Добринище, но и съвместно със съседните общини Разлог, Белица и Якоруда.

Консултативният съвет прие решение Община Банско, с представители на Съюза на туристическия бизнес, да участва в пролетните туристически изложения в Турция, Молдова, Унгария, Сърбия, Германия и Австрия.

Участниците в работата на Консулативния съвет по туризъм определиха на следващото работно заседание да бъде обсъдена рекламна стратегия за възможно най-добро позициониране на Банско на различните видове туристически пазари.