Константин Бояджиев Константин Бояджиев, изпълнителен директор на Галакси Инвестмънт Груп
Снимка: Галакси Инвестмънт Груп ООДИзточник: сп. „Икономика“

Константин Бояджиев: Все повече нови международни компании инвестират у нас

Константин Бояджиев, изпълнителен директор на Галакси Инвестмънт Груп ООД и член на управителния съвет на сдружение Национален борд по туризъм, в интервю за априлския брой на сп. „Икономика“.

Г-н Бояджиев, като представител на една от водещите инвестиционни компании в България, какви са вашите наблюдения за инвестиционната активност у нас?
Последната година се наблюдава раздвижване на пазара и навлизане на нови чужди инвеститори в България. Бизнес средата се подобрява и все повече нови международни компании инвестират у нас. Такъв е примерът със световната хотелската верига InterContinental, на която Галакси Инвестмънт Груп е ключов партньор в България. Инвеститорите търсят данъчни облекчения, по-евтина работна ръка, прозрачност, прилагане на европейското законодателство и икономическа стабилност. Като член на ЕС България е портал за компаниите към свободния европейски пазар.
От друга страна местният бизнес дава все повече добавена стойност към услугите, които предлага и това е неговата основна движеща сила в момента. Но най-активният сектор, който привлича и най-много инвестиции през последната година са стартиращите компании в сферата на информационните технологии и аутсорсинга.

Според вас, кои са основните предизвикателства пред българския бизнес?
Пред инвеститорите стоят редица предизвикателства, като основното е свързано с пазара на труда. Липсата на квалифицирана работна ръка в някои отрасли на българската икономика предполага по-либерално отношение на законодателния и регулаторните органи спрямо възможността за привличане на работници от трети страни.
Ето защо, като сериозен работодател в Галакси Инвестмънт Груп приветстваме приетите в края на м. февруари промени от Народното събрание в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, които облекчават административните процедури и премахват редица пречки за осигуряване на наемен труд на квалифицирани работници от трети страни. Считаме това за позитивен сигнал към инвеститорите и работодателите в България и сериозна заявка за преодоляване на рисковете от прегряване на икономиката заради намаляващия дял на населението в активна възраст, в следствие на емиграционни и демографски процеси. За щастие Пловдив като университетско, икономическо и културно средище, с активно младо население продължава да стои като оазис на фона на тревожните демографски тенденции в страната.

Преди по-малко от месец престижна класация на Financial Times „Европейски градове и региони на бъдещето 2018/19“ нареди Пловдив сред най-атрактивните локации за бъдещи чуждестранни инвестиции. Каква е вашата прогноза за развитието на пазара на индустриални площи в Пловдив и региона?
Градът притежава всички необходими дадености и потенциал за развитие – отлично местоположение, много добра транспортна свързаност, човешки капитал и добри образователни институции. Все по-често ключови компании избират Пловдив и околностите за база на своята индустриална и логистична дейност, именно заради развитата инфраструктура и производствените възможности в зоната. Доказателство за това са реализираните сделки в Индустриален парк Марково. Той е разположен на изключително комуникативно място – до околовръстен път Пловдив и само на няколко километра от автомагистрала Тракия. Освен това теренът, който е с обща площ от 158 000 кв. м., предлага различни възможности за развитие, в зависимост от нуждите на бъдещите инвеститори. Благодарение на различните по големина парцели и възможността им да бъдат обединявани или разделяни, проектът е изключително атрактивен както за малки, така и за големи производства и компании. Именно наличието подобни фактори привличат големи световни производители в региона.

Как Пловдив успя да се превърне в икономическия хъб на България?
Освен с отлична локация, добре развита инфраструктура и ниски производствени разходи Пловдив привлича все повече местни компании и големи световни производители от различни сектори и заради университетския профил и квалифицираната работна ръка. Това доведе до засилено търсене и на офис площи, които да отговарят на определени критерии. Поради тази причина Галакси Инвестмънт Груп реализира Офис Парк Пловдив, който покрива всички изисквания за сграда от клас „А“. Засиленият интерес към проекта стана причина да обмисляме неговото разширяване.
Добър знак, че града има сериозен потенциал за привличане на бизнес са и нарасналия брой сделки с ипотека. Като катализатор в тази посока могат да бъдат посочени фактори като ниските лихви по кредитите, относителната политическа стабилност и икономическият растеж в страната, постепенният ръст на цените в сектора, както и все по-качествените предложения в сектор „жилищно строителство“.

Каква е вашата прогноза за пазара?
Смятам, че активността на купувачите ще зависи преди всичко от поведението на банките. Но като цяло тенденцията е имотният пазар да остане сред най-атрактивните, като търсенето ще е именно в посока висококачествени жилищни проекти. Ето защо и като компания, която се съобразява с ключовите фактори на бизнес средата, в която се развива, Галакси Инвестмънт Груп започна изграждането на нов жилищен парк Royal Garden, чиято цел е да компенсира именно недостига на такъв тип проекти в един от най-търсените райони на града.