Конференция Устойчиво развитие на туризма в Дунавския регион: Нови перспективи в Белград Конференция Устойчиво развитие на туризма в Дунавския регион: Нови перспективи в Белград
Източник и снимка: Министерство на туризма

Конференция Устойчиво развитие на туризма в Дунавския регион: Нови перспективи

Министърът на туризма Николина Ангелкова участва в Белград в Конференция за устойчиво развитие на туризма в Дунавския регион: Нови перспективи.

„България е на първо място в Европейския съюз по процент на ръста на туристите“, каза министър Ангелкова по време на панела на високо ниво и акцентира на факта, че „2016 година бе рекордна за развитието на туризма в България, като повече от 8,2 милиона чуждестранни туристи посетиха страната ни, което е ръст от над 16% спрямо 2015 година“.

Домакин на събитието е министърът на търговията, туризма и телекомуникациите на Сърбия Расим Ляич и е организирано съвместно със Световната организация по туризъм. Конференцията се провежда днес и утре в Белград и на нея присъстват министри и ръководители на организации за развитието на Дунавския регион.

„В крайна сметка туризмът е основен фактор за поддържането и запазването на културни традиции като фестивали, обичаи, занаяти, изложби, концерти и др.“, обобщи българският министър на туризма. Тя посочи, че страните от Дунавския регион, включително и България, имат прекрасни възможности за опазването и съхраняването на своите природни ресурси чрез създаването и обособяването на паркове, резервати.

Стана ясно още, че като координатор на приоритетна област 3 по Дунавската стратегия в областта на културата и туризма България изпълнява общи проекти с Румъния, Сърбия, Австрия, Германия. „По транснационална програма „Дунав“ е подаден проект за създаване на дунавски туристически обсерватории, като целта е да бъде осъществена единна туристическа статическа информация за Дунавския регион“, заяви Ангелкова.

Според министъра трябва да бъде поставен приоритет върху създаването на общи туристически продукти от страните в Дунавския регион, защото това е от съществено значение за привличането на гости от Китай, Япония, Южна Корея и други.

По думите на Ангелкова в някои общини в България приходите, генерирани от туризъм, са достатъчно високи, и то е избрало този тип на развитие вместо други индустрии. В тази връзка Ангелкова допълни, че в процес на създаване са организации за управление на туристическите райони, в които да си сътрудничат местни власти, държавата, бизнесът и неправителствените организации.

Българският министър на туризма подчерта, че от особена важност за развитието на туризма е да бъдат обединени усилията на държавата, местната власт, представителите на туристическия бизнес и неправителствените организации.