KBTB
Източник : КБТБ

Конфедерацията на българския туристически бизнес подкрепя Българската асоциация на заведенията и Сдружението на заведенията в България

Конфедерацията на българския туристически бизнес (КБТБ) последователно чрез своите действия заявява подкрепата си за водената от здравните власти и Националния оперативен щаб балансирана политика и ограничителни мерки в борбата с COVID-19. Оценяваме тяхната ефективност, предвид постигнатите резултати към днешна дата.

Обявените нови рестрикции от началото на месец декември, които се отразиха тежко на различни нива и свързани дейности в най-развития и всеобхватен икономически сектор в страната, какъвто е туризмът, продължават и към настоящия момент. Засегнати са всички регистрирани и категоризирани по Закона за туризма лица – хотелиери, ресторантьори, туроператори, туристически агенции, екскурзоводи, планински водачи, ски учители, организатори на конгресни, конферентни и друг вид събития, както и свързаните с тях обслужващи дейности. Тези процеси също така имат негативно въздействие върху културата и спорта, които са важна част от цялостния туристически продукт. Не на последно място сериозни щети понасят доставчиците на стоки и услуги от секторите земеделие, транспорт, телекомуникации, банкови и финансови услуги, застраховане, строителство, образование, търговия и др.

Настояваме обществото да бъде информирано за икономическите последствия от тежките ограничения в сектор Туризъм и съставляващите го индустрии, които ще бъдат най-силно усетени от бранша през настоящата година. Същевременно призоваваме правителството за спешни действия и намирането на нови икономически инструменти и финансови стимули, които да гарантират оцеляването и бъдещето на сектора, както и на заетите в него близо един милион човека. Чрез настоящата декларация категорично изразяваме пълната си готовност за провеждане на съвместни консултации с представители на правителството, на които да бъдат набелязани решителни и спешни спасителни мерки.

Организациите, членове на КБТБ, изразяват своята морална и професионална подкрепа към колегите си от Българската асоциация на заведенията и Сдружението на заведенията в България и призовават правителството за диалог, който да даде решения не само за спасяване на бизнеса, но и на хиляди човешки съдби.