планински водачи планински водачи
Източник и снимка: Министерство на туризма

Кандидати за планински водачи издържаха успешно изпит

18 кандидати за планински водачи ще получат удостоверенията си за упражняване на професията, след като издържаха успешно изпитите за придобиване на правоспособност, проведени от Министерството на туризма в периода 25-26 юни 2019 г. Тестовете бяха както във ведомството за теория, така и на територията на Природен парк „Витоша“ с необходимата екипировка, където кандидатите демонстрират уменията си в реални условия.

Това са първите изпити за планински водачи през настоящата година, по правило те се провеждат два пъти годишно.

На предходните изпитни кампании през декември 2018 г. 19 кандидат планински водачи са преминали успешно, а през януари 2018 г. издържалите са 10. Така общият брой на планинските водачи, преминали тестовете на Министерството на туризма, са 47.

Според условията на Наредба № 3 за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация от 7 март 2016 г. всички издържали изпита и подали необходимите документи ще бъдат вписани в Списъка на правоспособните планински водачи, който е част от Националния туристически регистър. Ще им бъде издадена и идентификационна карта, която планинските водачи трябва винаги да носят със себе си.

Законът за туризма предвижда глоба в размер от 1000 лв. за практикуване на професията „планински водач“, ако човекът не е вписан в регистъра. Предвижда се и сериозна санкция за водачи, които не представят идентификационната си карта по време на работа.