турист с маска турист с маска
Източник: Дневник

Какво трябва да знаят пътуващите с цел туризъм в Европа това лято

Европейската комисия представи тази седмица насоки и препоръки за туристите, пътуващите и предприятията, чиято цел е хората да могат да отидат на почивка и да прекарат време със своите семейства и приятели, а предприятията в туристическия сектор да могат да възобновят своята дейност, след като останаха затворени месеци наред. Ето какви са препоръките ѝ специално за пътуващите, изрежда „Дневник“:

Какви здравни протоколи и протоколи за безопасност ще се прилагат по време на пътуване?

За да има възможно най-малък контакт при заминаване, пътниците ще бъдат насърчавани да си купуват билети и да се регистрират по интернет. При проверките за сигурност и при предаването и получаването на багажа следва да се осигурява спазване на отстояние между хората.

В превозните средства (например автобуси, влакове или фериботи) ще може да се допускат по-малко пътници, за да се улесни спазването на отстояние, а лицата, които не са от едно домакинство, може да бъдат настанявани на разстояние.

Когато е по-трудно спазването на отстояние между хората, следва да бъдат въведени допълнителни предохранителни мерки, например носене на маски за лице.Транспортните работници следва да имат подходящи предпазни средства.

Превозвачите може да поставят защитни ограждения, например между пътниците и водача, а пътниците може да бъдат помолени да се качват през задна врата.

Вратите следва да бъдат отваряни автоматично или дистанционно от водача на всяка спирка, така че на пътниците да не се налага до пипат копчета или дръжки на врати.

В превозните средства и транспортните центрове следва да има гел за измиване/дезинфекция.

В превозните средства вече няма да се продават храна, напитки и други стоки, за да се ограничи възможно най-много контактът.

Следва да се засили вентилацията, например чрез използване на подходящи въздушни филтри, и следва да се предпочита естественото проветрение, когато това е възможно.

На превозвачите се препоръчва да разработят планове за действие за случаите, в които на пътник му прилошава или има симптоми на коронавирусно заболяване по време на пътуването. За служителите допълнителна информация за работните места има и в насоките, издадени от Европейската агенция за безопасност и здраве при работа.

Трябва ли да нося маска, когато пътувам? Каква маска трябва да нося?

Пътниците следва да носят маски за лице в транспортните центрове и превозните средства, използвани за колективен транспорт. Не е нужно маските да бъдат медицински. Националните органи на здравеопазването или безопасността ще определят точните изисквания.

Какви мерки следва да бъдат вземани в самолетите?

В насоките на Комисията се препоръчват редица предпазни мерки, които намаляват риска от предаване на заразата, например употреба на лични предпазни средства (маски за лице), мерки за хигиена и почистване, по-малко взаимодействие между хората на борда, както и подсилване на системите за вентилация и филтриране на въздуха в кабините на въздухоплавателните средства.

В очаквания протокол за здраве и безопасност, който се разработва от Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз (ЕААБ) и Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията, ще бъдат определени допълнителни мерки.

Препоръки за поведение в хотелите

  • Прочетете внимателно информацията за гостите
  • Спазвайте физическата дистанция: в общите помещения на заведението за настаняване трябва да се поддържа
    разстояние между хората от 1.5 до 2 метра
  • Обмислете мерки за профилактика и контрол на инфекциите: респираторен етикет, т.е. кашляйте или кихайте в хартиени салфетки или в свития си лакът; хигиена на ръцете: мийте ръцете си със сапун, сушете ги с хартиени кърпички за еднократна употреба или на автоматичните сушилни за ръце, използвайте разтвори на алкохолна основа за почистване на ръцете; използвайте защитни маски.