пресконференция на министъра на туризма Ангелкова

Кадрите в туризма остават основен приоритет в работата на Министерство на туризма

Кадрите в туризма остават основен приоритет в работата на Министерство на туризма. Ще продължим съвместното сътрудничество с Министерството на труда и социалната политика, Министерството на образованието и науката и представителите на бизнеса. Това каза министърът на туризма Николина Ангелкова при откриването на първата работна среща с брашна днес. На нея присъстваха вицепремиерът Валери Симеонов и заместник-министърът на туризма Ирена Георгиева.

Тя обяви, че предстои да стартира и обсъждането по отношение на създаването квалификационен и преквалификационен център към Министерството на туризма, съобразно примера на Испания, Португалия и Франция, с цел да се подготвят по-професионално изпълнителските кадри, от които най-голяма нужда има бизнесът.

Приоритет в работата ми ще бъде създаването на туристически инспекторат към Министерството на туризма, който да поема всички контролни функции, свързани със Закона за туризма, информира Николина Ангелкова.

В Министерството на туризма ще бъдат засилени активностите по отношение на маркетинга и рекламата. Освен основния летен и зимен туризъм, акцент ще бъде поставен и върху рекламата на балнео и СПА, културно-историческия, еко, гурме, приключенски, планински и другите видове туризъм.

Два нови съвета ще бъдат създадени, за да подпомагат работата на министъра на туризма, съобщи Ангелкова. Съвет по законодателството в областта на туризма ще обсъжда всички законови и подзаконови нормативни документи, за да се намерят най-добрите решения за намаляване на административната тежест на бизнеса, както и за функциониране на сектора. Ще има и Съвет по маркетинг и реклама, който да предлага и обсъжда дейностите по програмата за национална туристическа реклама. Съставът и на двата съвета ще включва експерти от научната и образователната среди и представители на туристическия бранш.

Един от основните приоритети в дейността на МТ ще бъде стартирането на работата по статута на националните курорти. Ангелкова заяви, че следващата седмица планира посещения по Южното и Северното Черноморие, за да се запознае място с основните теми и подготовката за летния сезон.

Към този момент неохраняемите плажове, съгласно заповед на министъра на туризма, издадена до 31 март 2017 г., са 103 и още 3 за природосъобразен туризъм, съобщи Ангелкова. Тя посочи, че не са предприети своевременни действия по отношение на някои от плажовете, които са с приключили съдебни процедури в полза на Министерството на туризма и увери, че в максимално кратки срокове същите ще бъдат придвижени, за да имат осигурени стопани. По думите й, целта е бройката на неохраняемите плажове да бъде намалена от 103 поне на 90.

Акцент в работата на Министерството на туризма ще бъде довършването на законодателната рамка по отношение на Закона за туризма, Закона за устройството на черноморското крайбрежие и подзаконовите нормативни актове към тях, като основно ще се разглеждат Наредбата за условията и реда за сертифициране на „Балнеолечебен (Медикъл СПА) център“, „СПА център“, „Уелнес център“ и „Таласотерапевтичен център и Наредбата за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията. За ЗУЧК, министър Ангелкова информира, че ще стартира обществена обсъждане за още един месец, независимо че същото е приключило. Това се прави с оглед, в закона максимално да бъде отразен обществения интерес.

По време на срещата стана ясно, че препоръката на министър Ангелкова е обществената поръчка за ЕСТИ да бъде прекратена. Необходимо е техническото задание да бъде прецизирано, като това ще доведе до разширяване на кръга от потенциални участници.

Ще работя за създаването на специална програма за туристическа инфраструктура, която ще позволи социализация на туристическите атракции, които не могат да ползват финансиране от друго място, каза още Николина Ангелкова.

Вицепремиерът Валери Симеонов коментира, че има създадена нормативна база, която позволява за 60 дни да бъдат премахнати всички преместваеми обекти. Той увери, че Министерството на туризма може да разчита на неговата подкрепа за законодателни промени в сектора.