Кръгла маса за рекреационния и винения туризъм в България
Източник и снимка: БТПП

Иновативни подходи в рекреационния и винения туризъм в България

По инициатива на Съвета по иновации при БТПП се състоя Кръгла маса на тема: „Иновативни подходи в рекреационния и винения туризъм в Република България“ на 5 март 2020 г. Тя бе открита и модерирана от доц. д-р Йосиф Аврамов, съпредседател на Съвета по иновации при БТПП и член на УС на БТПП.

Встъпителната презентация на Адриана Каишева, гл. експерт в дирекция „Туристическа политика“ в Министерство на туризма, очерта перспективите за участие на туристическия бранш в европрограмите през следващия програмен период 2021-2027 г. Изтъкнато бе също, че в резултат на решението на Германската национална асоциация на здравноосигурителните фондове (GKV-Spitzenverband) за заплащане на лечението на германски граждани в български спа хотели през есента на 2019 г. досега са се възползвали над 28 000 немски пациенти.

Проф. Красимира Станева от Лесотехническия университет и председател на УС на Българска асоциация по геомедицина и геотуризъм представи две презентации: „Виртуален туризъм“ и „Туризмът в ерата на дигитализацията“.

Гл. асистент д-р Светлана Станева изнесе презентация на тема: „Иновативни подходи в алтернативния туризъм“.

Иван Тошев, собственик на туристическа фирма в Хасково, запозна участниците с развитието на рекреационния туризъм в Хасковска област.

Иван Тодоров, собственик и управител на Бутикова винарска изба TODOROFF, изнесе презентация на тема „Иновативни подходи във винения туризъм“.

Последен бе докладът на доц. Емил Кичуков, ръководител на катедра „Мениджмънт и алтернативен туризъм“ при Лесотехнически университет, на тема: „Екопредприемачество в туризма“.

В дискусията след форума се включиха: доц. Георги Райчевски, ГИС Трансфер център; Ангел Ангелов, преподавател и член на Съвета по иновации; Мария Стефанова, собственик на консултантска фирма; Венелин Сапунджиев, собственик на туристическа агенция; Божура Фиданска от Института по аграрна икономика при Селскостопанска академия; Даниела Пандурска, екологична фондация „Зеленика“ др.