National Board of Tourism

Информация от МТ относно кандидатстването по новата Програма за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна

министерство на туризма

министерство на туризма

Стартира кандидатстването по Програма за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България, приета с РМС 317 от 20.05.2022 г., за първия отчетен период от 01.06. – 30.06.2022 г.

Програмата цели предоставянето на хуманитарно подпомагане за подслон и храна на получилите временна закрила в Република България лица от Украйна, разселени след 24 февруари 2022 г.

Помощта се предоставя за лице, което е регистрирано и има издадена „регистрационна карта на чужденец“, на когото е предоставена временна закрила – за периода от 01.06.2022 г. до 31.08.2022 г. включително.

Програмата се администрира от Министерството на туризма, като се финансира от инструменти на Европейския съюз.

За целите на изпълнение на Програмата периодите за кандидатстване се разделят, като следва:

1. За първи отчетен период обхващащ времето от 01.06.2022 г. до 30.06.2022 г. се кандидатства от 10:00 часа на 01.07.2022 г. до 16:30 часа на 05.07.2022 г.

2. За втори отчетен период обхващащ времето от 01.07.2022г. до 31.07.2022г. се кандидатства от 10:00 часа на 01.08.2022 г. до 16:30 часа на 05.08.2022 г.

3. За трети отчетен период обхващащ времето от 01.08.2022г. до 31.08.2022г. се кандидатства от 10:00 часа на 01.09.2022 г. до 16:30 часа на 05.09.2022 г.

Линк към отворената Програма за кандидатстване – https://enims.egov.bg/bg/s/Procedure/Info/ddda9499-4a0d-470b-b96b-cb0e5dec9713

Exit mobile version