министерство на финансите в министерството на финансите
Снимка: Министерство на финанситеИзточник: БСК

Хотелиери и ресторантьори на протест срещу Наредба Н-18

Обявен е протест срещу Наредба Н-18 от Национален организационен комитет в защита на малкия и среден бизнес в България, подкрепен от Българската асоциация на заведенията (БАЗ), Сдружение на заведенията в България (СЗБ), Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА) и др. представители на малкия и среден бизнес, информира Българската стопанска камера (БСК).

Протестът срещу Наредба Н-18 ще се състои на 29.01.2020 г., на площад „Народно събрание“.

Организаторите издигат следните искания:

  • Отлагане влизането в сила на действието на Наредба Н-18 до изчистване на всички основни проблеми, касаещи прилагането й.
  • Отмяна на текстовете в Наредбата на НАП, касаещи запечатването на търговски обекти без изрично доказана вина от страна на търговеца, стопанисващ обекта.
  • Сформиране на работна група за обсъждане възможностите за въвеждането на диференцирана ставка на ДДС за храните и сектора на обществено хранене и развлечение, категоризирани по Закона за туризма, на 5%, каквато е практиката в страните-членки на Европейския съюз.