Георгиева в Пловдив зам.-министърът на туризма Ирена Георгиева открива форум в Пловдив
Източник и снимка: Министерство на туризма

Форум „Устойчив туризъм чрез култура и отдих“ в Пловдив

Зам.-министърът на туризма Ирена Георгиева участва в откриването на традиционната Международна среща за туризъм в Пловдив на 5 октомври 2017 г., която тази година се провежда за девети път и е под мотото „Устойчив туризъм чрез култура и отдих“. Темата е в съзвучие с надслова на Световната организация по туризъм към ООН „2017 – Международна година на устойчивия туризъм за развитие“, подчерта заместник-министърът в приветствието си до присъстващите институции, браншови организации, туристически фирми, предприемачи и медии.

Форумът е поредна възможност да разкрием пред нашите гости потенциала на страната като целогодишна дестинация и конкретно на Пловдив като място с богати традиции в туризма. Той е и първият български град, избран в сериозна конкуренция за Европейска столица на културата 2019, каза още тя.

Зам.-министър Георгиева обърна внимание, че регионът привлича все повече туристи с разнообразното си наследство от няколко исторически пласта и възможностите за комбиниране на различни видове туризъм – културен, балнео- и СПА, конгресен, винен, гурме, еко-, фестивален и пр. По данни на НСИ за периода януари-юли 2017 г. в местата за настаняване с поне 10 легла в Пловдивска област са отседнали 16% повече чуждестранни граждани, които са реализирали 15% повече нощувки спрямо същия период на 2016 г. Приходите от всички нощувки са близо 26,5 млн. лв. – ръст от 4%.

Ирена Георгиева посочи още, че туристическата индустрия е стратегически сектор за българската икономика и сериозен източник на стопански растеж и заетост, като формира близо 13% от БВП на страната. Той е сред най-динамично развиващите се отрасли и бе издигнат от правителството сред приоритетите в управлението. По данни на Световния съвет по туризъм и пътувания през 2016 г. в отрасъла и свързаните с него икономически дейности у нас е формиран брутен вътрешен продукт на стойност над 11,6 млрд. лв., което е близо 13%.

През последните години България постига все по-устойчиви резултати в сектора. През 2016 г. по данни на НСИ имахме над 8,2 млн. чуждестранни посещения, което е повече от населението на страната и над 16% ръст. Тези постижения се надграждат и през настоящата година, която е доказателство за устойчивост на реализираните политики. За първите осем месеца на 2017-а общият брой посещения на чуждестранни туристи в България е над 6,5 млн., като ръстът спрямо периода януари-август 2016 г. е близо 8%, акцентира зам.-министърът.

Много нови възможности дава и съчетаването на културата с пътешествията и активния отдих, което е още една предпоставка за устойчив туризъм, допълни Ирена Георгиева. България има прекрасни дадености за комбиниране на масовите форми на туризъм със специализираните услуги, които страната ни предлага като допълнение към основните туристически пакети. Регионът на Пловдив е много подходящ пример за тази симбиоза, която допълва полезното с приятното и носи много допълнителни преживявания за туристите.

В момента заедно с други институции и бранша разработваме винени и кулинарни маршрути. Те ще надградят осемте културно-исторически дестинации, които вече създадохме за територията на страната, и ще насърчат устойчивото развитие на местните туристически продукти, съобщи зам.-министър Георгиева.