лого НБТ
Източник и снимка: НБТ

Фондация „Право и Интернет“ сключи споразумение със Сдружение Национален борд по туризъм

На 23.05.2018 г. Сдружение „Национален борд по туризъм“ (НБТ) подписа споразумение за сътрудничество с Фондация „Право и Интернет” (ФПИ) за създаване на Консултантски център по Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година (Общ регламент за защита на данни (GDPR)) за нуждите на членовете и партньорската мрежа на НБТ.

Като организация, активна в сферата на правото на информационните и комуникационни технологии, в последните години Фондация „Право и Интернет“ осъществява научни изследвания и реализира проекти с фокус върху правото на защита на лични данни. В тази връзка значителна част от проектите, които Фондацията координира и изпълнява, са посветени на различните аспекти на защита на лични данни.

Дейността на Консултантския център е насочена към провеждане на специализирани обучения по въпросите на GDPR , извършване на правни анализи, изготвяне на доклади, свързани със степента на съответствие на процесите по обработване на данни. Предоставяне на услугата „Длъжностно лице по защита на данните“, както и насочване към експерти в сферата на защита на лични данни и правото на неприкосновеност, също са част от предимствата на това сътрудничество.

Обединяването на усилия между НБТ и ФПИ има за цел да подпомогне партньорската мрежа на НБТ, при техните усилия да преведат своята дейност в съответствие с изискванията на GPDR.