фондация
Снимка: ФАБИзточник: БТА

Фондация „Америка за България“ подкрепя туризма в Северна България с 1,3 млн. лв.

17 са одобрените проекти в конкурса „Развитие на туризма в Северозападна България и по поречието на река Дунав“ на Фондация „Америка за България“ (ФАБ), а общата сума на финансирането е 1.312 млн. лв. Средствата ще подкрепят развитието на туристически продукти и услуги в целевите региони с цел да удължат престоя на посетителите.

Финансирането е разпределено в три категории в зависимост от мащаба на проекта.

Първата категория „Елате ни на гости“ е с финансиране до 25 000 лв. на проект и е насочена към индивидуални кандидати, които създават нови преживявания или надграждат съществуващи продукти и услуги.

Втората категория „Щом сме двама, страшно няма“ е с финансиране до 50 000 лв. на проект и е за партниращи си организации, които популяризират отделни села и градове чрез събития, фестивали и други.

Третата категория „Сговорна дружина планина повдига“ е с финансиране до 150 000 лв. на проект и е насочена към обединение от неправителствени организации, бизнеси, природни паркове, културни организации, спортни клубове, туристически дружества и общини за създаване на туристически дестинации.

Одобрените проекти са:

ЕТ „Чушкарчето – Велика Иванова“ ~ Предизвикателство: Килимарката ~ 13 145 лв.

Проектът е за провеждане на тричасови работилници и многодневен летен лагер по тъкане в Чипровци. Участниците в лагера ще проследят и участват в процеса на произвеждане на килими – пране на вълна и преденето ú, събиране на багрилни растения, боядисване на прежда, тъкане и организиране на ритуали при тъкане.

„Вино и мечти“ EООД ~ Фестивал на вината от Северозапада ~ 22 010 лв.

Проектът е за организирането на фестивал на вината от Северозапада, който ще се състои в края на месец юни 2024 г. Фестивалът ще представи шестнадесет производители на вино от региона. Събитието цели да популяризира не само винения туризъм, но и възможностите за културен и природен туризъм в Северозапада.

„Плато“ ООД ~ Велоуикенд Дунав 2024 ~ 23 290 лв.

Проектът е продължение на проведените три велосезона от 2021 г. насам и цели да надгради дейностите чрез осъществяване на разнообразни велосипедни екскурзии в източната Дунавска равнина. Проектът включва посещение на Джим Джонсън, основател на BikeTours.com, журналист и велоприключенец. Проектът включва и монтиране на две велоремонтни станции по веломаршрутите около Русе и Силистра.

„Бяла звезда турс“ ООД ~ Център за алтернативен туризъм Беляново ~ 25 000 лв.

Проектът е за надграждане на туристическата база на центъра, който предлага многодневни комплексни турове с каяци, колела, преходи с планински водач, посещения на забележителности и възможност за настаняване.

Балкански институт по труда и социалната политика – Враца ~ Подобряване на достъпа до пещерата „Водната дупка“ ~ 25 000 лв.

Проектът е за подобряване на инфраструктурата за достъп и популяризиране на пещерата „Водната дупка“ и калето в село Ботуня до Враца. Други дейности включват възстановяване на варницата в селото, както и поставяне на информационни табели на посочените природни и културни обекти.

„Торлакия“ ЕООД ~ Възобновяване на маршрута „Връшка чука – Ком“ ~ 25 000 лв.

Целта на проекта е да възобнови маршрута Връшка чука – Ком, който е естественото продължение на популярния туристически маршрут Ком – Емине. Дейностите включват създаване на инфраструктура, разчистване и маркиране на туристическите пътеки по цялото протежение на маршрута с дължина от 150 км.

Фондация „Персина Фест“ ~ Организиране на фестивала „Персина Фест“ ~ 50 000 лв.

Проектът е за организирането на три издания на музикалния фестивал „Персина Фест“ в град Белене. Фестивалът предоставя три вечери с богата музикална програма. През деня посетителите на града имат възможността да се включат в пешеходни, вело и орнитоложки турове, разходки с лодки и посещение на природен парк „Персина“. Проектът се осъществява в партньорство с Община Белене.

Сдружение „Клуб Еделвайс“ ~ Приключенски и фестивален туризъм в долината на скалните рисунки ~ 50 000 лв.

Основната цел на проекта е за организирането на многодневни туристически програми в долината на скалните рисунки по поречието на река Искър между населените места Лютиброд, Мездра, Царевец, Роман и Кунино. Районът е богат на природни, културни и исторически забележителности, част от които древни скални рисунки, намиращи се в местните пещери. Проектът се осъществява с кметството на село Царевец, което ще организира фолклорен фестивал „Белокаменица“ и Фестивал на сапуна.

Сдружение „Вола Опън Майнд“ ~ Организиране на фестивала „Open Vratsa“ ~ 50 000 лв.

Проектът е за организирането на второто издание на градския фестивал Open Vratsa на улица „Търговска“ във Враца. Целта на проекта е да популяризира градската култура. Фестивалът включва пешеходни и архитектурни турове на града, две сцени с музика, театър, литература. Фестивалът ще представи занаятчии и творци от региона, арт базар, храни и напитки от местни производители. Проектът се осъществява в партньорство с туристическата платформа „Open Vratsa“.

„Неков Консулт“ ЕООД ~ Създаване на еко къмпинг в село Калипетрово ~ 50 000 лв.

Проектът е за създаването на екокъмпинг в село Калипетрово до Силистра. Туристите ще имат възможност да спят в глемпинг палатки или в собствен кемпер или каравана в екокъмпинг с гледка към река Дунав. Проектът ще създаде условия за по-дълъг престой чрез предоставяне на културно-природна програма и преживявания в региона. Партньори в проекта са местни туристически бизнеси, които ще предлагат разходки с лодка, кулинарни класове, спускане с каяци, винени дегустации, работилница за запознаване с житните земеделски култури и традиции, работилница за домашни млечни продукти и други.

Фабрика за идеи ~ Camper STOPS VLASHKO ~ 120 000 лв.

Проектът е за организиране на турове, платформа, арт инсталации и календар в три влашки села около Видин: Кошава, Делейна и Ясен. Проектът включва изграждане на обща система за резервации, споделена между селата; обучение за местните домакини в използването на системата и рекламирането ѝ; създаване на инсталации, вдъхновени от местния фолклор и създадени от съвременни артисти. Маршрутите ще включват тур из влашката орнаментика по къщите, спирки в домовете на местни хора, музикални и занаятчийски преживявания. Проектът се осъществява в партньорство с местните кметства, читалища, експерти по етнография и артисти.

„Диджитал Сова“ ЕООД ~ Дестинации „Дунав Ултра“ ~ 120 000 лв.

Проектът цели да надгради мобилното приложение „Дунав Ултра“ чрез създаване на уикенд пътувания до региони от маршрута и около него – Видин, Белоградчик, Никопол, Белене, Русе и Русенски лом, Сребърна и Силистра. Туристите ще опознават по-задълбочено отделните дестинации и ще преминават 750-километровия веломаршрут поетапно. Проектът се осъществява в партньорство с отделните общини и местни туристически бизнеси като места за настаняване, ресторанти, ферми и други. Маршрутите преминават през природни паркове и културно-исторически обекти, които ще бъдат акцент от предложенията за уикенд пътувания.

Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан“ ~ Екодестинация „Искърско дефиле“ ~ 139 160 лв.

Проектът обединява усилията на представители от туристическия сектор за развитие на Искърското дефиле като екодестинация с единен облик и визуална идентичност. В рамките на проекта ще се направи проучване на туристическото предлагане, ще се проведат срещи и обучения, разработване на маркетингова стратегия и визуална идентичност и изграждане на два кръгови маршрута с панорамни площадки. Проектът се осъществява в партньорство с Община Мездра, местни хотелиери, къщи за гости, винарни, спортни и туристически клубове.

Българско дружество за защита на птиците ~ Светът на Калимок ~ 149 090 лв.

Целта на проекта е да постави защитената местност „Калимок Бръшлен“ на картата на природосъобразния и опознавателен туризъм, както и да се съхрани като една от най-значимите влажни зони в страната и по Долен Дунав. В рамките на проекта ще се изгради наблюдателна кула и укритие за наблюдение и фотографиране на птици, които ще доближат посетителите до богатия животински свят на Калимок, без да го обезпокояват. Проектът се осъществява с обединените усилия на Българското дружество за защита на птиците, СНЦ „Сдружение за развитие на туризма в региона на Тутракан“, Регионалната инспекция по околна среда и водите – гр. Русе и Дирекцията на Природен парк „Русенски Лом“.

Сдружение „Туризъм по Ломовете“ ~ Туристическа мрежа „Ломовете“ ~ 149 932 лв.

Основна цел на проекта е създаване и организиране на устойчива среда за предоставяне на съществуващи или нови туристически услуги в района на Ломовете и река Дунав. Проектът ще провокира потенциалните организатори на преживявания, които организират събития и занимания за туристи, като тези дейности ще се обединят в многодневни програми. Ще бъдат предоставяни и предложения за места за настаняване, танцови, етнографски, кулинарни и занаятчийски занимания. Проектът ще се осъществи в партньорство между общините Русе, Иваново, Две могили и Опака и дирекциите на културно-исторически и природни обекти, местни бизнеси, организации и туристически клубове.

„Биззон Кейс“ ЕООД ~ Ключ към Северозапада ~149 963 лв.

Проектът е за развитие на туризма в региона около община Мездра. Ще бъдат изработени туристически пакети в сътрудничество с местни занаятчии, артисти и предприемачи. Основните дейности включват надграждане на инфраструктурата, включваща глемпинг зона с артистичен дизайн, зони за отдих и разнообразни вело и пешеходни маршрути. Всички дейности ще бъдат налични на онлайн платформа за информация и резервации, допълнена с виртуален гид. Партньори в проекта са Община Мездра, кметството на село Ослен Криводол, дирекциите на културно-исторически и природни обекти, местни бизнеси, ферми, организации, спортни клубове.

Туристическо дружество „Приста“ ~ Зона за катерене и приключения – Алпинист ~ 150 000 лв.

Проектът цели да развие туристическата зона при хижа „Алпинист“ в община Русе в непосредствена близост до най-значимия обект за скално катерене в тази част на страната и българското поречие на Дунав. Дейностите са свързани с подобряване на туристическата инфраструктура и предлагането на атрактивни услуги като скално катерене с инструктор, преминаване по маршрут с железен път, спускане с лодки по Русенски лом, наблюдение на птици, провеждане на събития със състезателен характер. Основна цел на проекта е възстановяването на хижата като работещо и атрактивно място за настаняване. Проектът се осъществява в партньорство с Община Русе, местни спортни и туристически клубове и туроператори.

На 10 януари 2024 година Фондация „Америка за България“ обяви конкурсa за проектни предложения за развитие на туризма в Северозападна България и по поречието на река Дунав. Дългосрочната цел на конкурса е да постави Северозападна България и поречието на река Дунав трайно на туристическата карта на България, като региони развиващи устойчив природосъобразен и културно-исторически туризъм, който допринася за развитието на местните икономики.