кръгла маса Образованието и реализацията на специалистите в туризма в Бургас

Министър Балтова: Трябва да се намери дълготрайно решение на проблема с персонала в туризма

Министърът на туризма Стела Балтова обяви, че трябва да се намери дълготрайно решение на проблема с липсата на персонал в сектора. Това стана ясно при откриването на кръгла маса „Образованието и реализацията на специалистите в туризма” в Бургас, която се организира от Министерството на туризма. Убедена съм, че разполагаме с достатъчно сили и нови идеи да затвърдим туризма като структуроопределящ отрасъл.

Анализите на министерството показват, че определено има недостиг на подготвени специалисти, които да осигурят правилното визионерско маркетиране и позициониране на туристическия продукт, каза Стела Балтова. Тя подчерта, че дискусията е следствие на политиката на последователност и приемственост. Министерството на туризма създава свои органи с цел идентифициране на проблемите и набелязване на мерки за преодоляването им. За целта функционира Междуведомствен съвет за кадрите в туризма, като са проведени четири заседания и пет на работните групи към него.

Най-важното е в обучаващите се деца да бъде възпитан интересът към професията и те да бъдат мотивирани, отбеляза министърът. Според нея няма достатъчно социално и икономическо признание чрез равнището на заплащането и това обикновено не мотивира квалифицираните хора да останат в сектора. Стела Балтова информира, че е провела среща с генералния секретар на Световната организация по туризъм Талеб Рифай, с когото е обсъдена единствено темата за специалистите в сектора. Вече сме изпратили към СОТ стратегия с предложения за инициативи в България и очакваме тяхното одобрение с цел подпомагането на страната в тази сфера, допълни тя.

Сектор туризъм осигурява 92 500 работни места в България, като директният принос е 3.1%. Общата заетост достига 11.2%, което е почти колкото и делът на сектор туризъм в БВП на страната. Анализите, направени от Министерството на туризма, показват, че трябва да бъде обособена нова категория персонал, а именно „контактуващ персонал”. Министър Балтова каза, че трябва да се работи много в посока обучението и задържането на специалистите, защото в момента България е в особен процес на „инвестиране в създаване на кадри” и „кражбата” на готови специалисти. Затова обучението по туризъм трябва да се превърне в основна грижа. Данните в момента показват, че в сектора има излишък на специалисти с висше образование. В същото време бизнесът се нуждае от персонал със средно образование. Затова усилията на МОН са насочени към развиване на професионалните гимназии по туризъм и към балансиране на студентите в професионално направление „Туризъм“, заяви министърът на образованието и науката проф. Николай Денков.

Областният управител на Бургас Вълчо Чолаков посочи, че регионът е насочил своите усилия към удължаване на летния сезон, а също да стане целогодишна дестинация. Всяка община в областта работи за това, като се инвестира в подобряване на инфраструктурата и цялостната обстановка. Кметът на община Бургас Димитър Николов обяви, че се е увеличил среднодневният престой на туристите в града. В тази връзка той благодари на министър Балтова, че е предложила много идеи за краткосрочните пътувания и за малкото време на служебния кабинет се е ангажирала да помага в тази посока.