доц. Драганов и д-р Карастоянова

Доц. Румен Драганов получи званието Professor Honoris Causa на УНИБИТ

Ръководството и членовете на Националния борд по туризъм (НБТ) поздравяват доц. Румен Драганов по случай удостояването с почетното звание Professor Honoris Causa на Университета по библиотекознание и информационни технологии (УНИБИТ).

Това е голяма чест, напълно заслужена и в потвърждение на ерудицията, интелекта и онази специфична любознателност, която създава възможност за личностно развитие.

Доц. Румен Драганов е член на Контрония съвет на НБТ.