Star Hotel Plovdiv х-л Стар, Пловдив
Снимка: Радис груп АДИзточник: радио Фокус

До 4.7 млн. лв. са приходите от нощувки на туристи в Пловдивска област

До 4.7 милиона лева достигат приходите от нощувки на туристи в Пловдивска област, сочат последните данни от месец май 2018 г. Това каза за радио Фокус-Пловдив Валентин Точев, главен експерт в Териториално статистическо бюро – Юг. По думите му реализираните приходи от нощувки на чужди граждани през май са 2.3 милиона лева, а от български – 2.4 млн. лева. В сравнение със същия отчетен период на 2017 година е регистрирано увеличение на приходите от нощувки като цяло с 22.2 %, съответно от чужденците с 20.6 %, а от български граждани с 23.7 %.

„Общата заетост на леглата в местата за настаняване през май е 31,4 %, като тя е най-висока в местата за настаняване с 4 и 5 звезди – 44.3 %, следвана от тези с 3 звезди – 31.8 % и с 1 и 2 звезди – 19 %. Като цяло заетостта на леглата се увеличава спрямо май 2017 година с 0.4 %. При местата за настаняване с 4 и 5 звезди увеличението е с 3.9 процентни пункта, при тези с 1 и 2 звезди – с 0.1 процентни пункта, докато при останалите с 3 звезди има намаление с 2.2 процентни пункта“, обясни Валентин Точев.

По думите му, данните сочат още, че най-много туристи от Франция, Испания, Турция, Гърция, Италия и Германия са пренощували в Пловдивска област през месец май. Средният брой реализирани нощувки от чужденците във всички места за настаняване в областта през май е 2,4. „Пренощувалите лица в местата за настаняване през май увеличават броя си спрямо същия месец на 2017 година – общо 44 900 души. Относителният дял на българите е 68,1 % от всички пренощували лица, като по-голямата част от тях (74.8 %) са нощували в хотели с 3 или 4 и 5 звезди и са реализирали средно 1.8 нощувки. Пренощувалите чужденци са 14 300, като 63.1 % от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди и са реализирани средно 2.6 броя нощувки“, обясни Точев. Той посочи, че през месец май в областта са функционирали 191 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. „Броят на стаите в тях е 4 900, а на леглата – 9 300. В сравнение с май 2017 година общият брой на местата за настаняване се увеличава с 7.3 %, а леглата в тях с 2.7 %“, каза още Точев.