АББТА
Източник и снимка: АББТА

Димитрина Горанова е преизбрана за председател на Управителния съвет на АББТА

Досегашният председател на Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти (АБТТА) Димитрина Горанова е преизбрана за председател на Управителния Съвет на Общо отчетно-изборно събрание на организацията на 16 март 2023 г., съобщиха от Министерството на туризма.

Присъстващите оцениха високо усилията й в подкрепа на туроператорите и турагентите по време на трудния за туристическия бранш период на ковид пандемия и война в Украйна. Те й гласуваха доверие да ръководи АБТТА – единствен представител на България в Европейската асоциация на туроператорите и турагентите (ЕКТАА), за следващия двугодишен мандат според промените в Устава на организацията, също гласувани вчера.

„Членството в ЕКТАА ни дава възможност да влияем директно върху нормативните документи, свързани с туристическата индустрия, на европейско ниво. Заедно с още 31 национални асоциации от Европа, обединяващи 70 хиляди туроператори и турагенти, ние се борим както за подобряване на европейската политика в областта на туризма, така и за защита правата на потребителите, участваме в разработването на стандарти и опазване на околната среда чрез различни програми. Работейки в партньорство с работодателските организации, ние инициирахме на национално ниво няколко важни не само за туризма, но и за целия бизнес промени в нормативните документи. АБТТА работи за повишаването на престижа на туристическия бранш като работодател, борейки се за изсветляване на сивия сектор и, в частност, на заплащането на заетите в туризма. Вярваме, че в средносрочен план това ще възвърне интереса на младите хора към туризма, а заедно с това и ще повиши качеството на предлагания туристически продукт“, заяви след преизбирането си Димитрина Горанова.