National Board of Tourism

Декларация на УС на НБТ от 11 януари 2018 г.

лого НБТ

лого НБТ

София, 11 Януари 2018 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ

На Управителния Съвет на НБТ

Националният борд по туризъм предлага Правителството и сектора заедно да изработят Национална стратегия за развитие на зимния туризъм,

обезпечена с инвестиционна програма

Националният борд по туризъм изразява подкрепа за приетите на 28 декември 2017 г. промени в плана за управление на национален парк Пирин и очаква Правителството да инициира политики за ускореното генерално развитие на зимния туризъм в цяла България, както предлага да бъде изработена Национална стратегия за развитие на зимния туризъм с план за действие за периода 2017-2020 г., към актуализираната стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България, 2014-2030 г.

Развитието на зимния и планински туризъм в България бе изкуствено задържано в продължение на повече от десетилетие. А този туризъм е една уникална възможност, която може да даде съществен принос за икономическия растеж и следва да бъде подкрепена от държавата и неправителствения сектор. Зимният туризъм и най-вече ски туризмът е пример за устойчив бизнес, който оказва значителен икономически ефект и за свързаните с туризма индустрии, както и положителен социален ефект за регионите и местното население. През периода декември 2016 г. – февруари 2017 г. големите ни ски курорти Банско, Боровец и Пампорово са посрещнали над 130 хил. чуждестранни туристи, като само приходите от тях, по данни на БНБ възлизат на 745 млн. лв.

С оглед на всичко това, промяната в плана за управление на парк Пирин е още една правилна крачка за развитието на българските планински региони. Вторият кабинков лифт е безспорно нужен, а ски зона Добринище бе блокирана 15 години без ясно обяснение. На дневен ред остават въпросите за развитието на парк Витоша, на Пампорово-Мечи чал, на Сапарева баня, на Ком-Берковица, на Осогово и на много други подобни проекти. Всички те следва да бъдат допуснати и развивани след екологична оценка, икономически и правен анализ и ясни и прозрачни концесионни процедури. Правителството следва да предприеме насърчителни мерки за всички планински райони, като стимулира публично-частните партньорства, заеме добрите европейски практики, осъвремени нормативната уредба за изграждане на инфраструктура в планинските региони и положи целенасочени усилия за привличане на местни и чуждестранни инвеститори.

Националният борд по туризъм подкрепя усилията на всички планински общини, желаещи да развиват зимен и планински туризъм.

Националният борд по туризъм подкрепя шествието за развитие на планинския туризъм, което ще се проведе на 11 януари 2018 г. в София.

С уважение,

Красимир Гергов, Председател на УС на Национален борд по туризъм

Мартин Захариев, Изпълнителен директор на Национален борд по туризъм

(PDF-текст на Декларация на УС на НБТ по повод приетото решение на МС 28 Декември 2018 г. за промени в управлението на национален парк Пирин)

Exit mobile version