лого НБТ

Декларация на УС на НБТ от 11 януари 2018 г.

София, 11 Януари 2018 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ

На Управителния Съвет на НБТ

Националният борд по туризъм предлага Правителството и сектора заедно да изработят Национална стратегия за развитие на зимния туризъм,

обезпечена с инвестиционна програма

Националният борд по туризъм изразява подкрепа за приетите на 28 декември 2017 г. промени в плана за управление на национален парк Пирин и очаква Правителството да инициира политики за ускореното генерално развитие на зимния туризъм в цяла България, както предлага да бъде изработена Национална стратегия за развитие на зимния туризъм с план за действие за периода 2017-2020 г., към актуализираната стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България, 2014-2030 г.

Развитието на зимния и планински туризъм в България бе изкуствено задържано в продължение на повече от десетилетие. А този туризъм е една уникална възможност, която може да даде съществен принос за икономическия растеж и следва да бъде подкрепена от държавата и неправителствения сектор. Зимният туризъм и най-вече ски туризмът е пример за устойчив бизнес, който оказва значителен икономически ефект и за свързаните с туризма индустрии, както и положителен социален ефект за регионите и местното население. През периода декември 2016 г. – февруари 2017 г. големите ни ски курорти Банско, Боровец и Пампорово са посрещнали над 130 хил. чуждестранни туристи, като само приходите от тях, по данни на БНБ възлизат на 745 млн. лв.

С оглед на всичко това, промяната в плана за управление на парк Пирин е още една правилна крачка за развитието на българските планински региони. Вторият кабинков лифт е безспорно нужен, а ски зона Добринище бе блокирана 15 години без ясно обяснение. На дневен ред остават въпросите за развитието на парк Витоша, на Пампорово-Мечи чал, на Сапарева баня, на Ком-Берковица, на Осогово и на много други подобни проекти. Всички те следва да бъдат допуснати и развивани след екологична оценка, икономически и правен анализ и ясни и прозрачни концесионни процедури. Правителството следва да предприеме насърчителни мерки за всички планински райони, като стимулира публично-частните партньорства, заеме добрите европейски практики, осъвремени нормативната уредба за изграждане на инфраструктура в планинските региони и положи целенасочени усилия за привличане на местни и чуждестранни инвеститори.

Националният борд по туризъм подкрепя усилията на всички планински общини, желаещи да развиват зимен и планински туризъм.

Националният борд по туризъм подкрепя шествието за развитие на планинския туризъм, което ще се проведе на 11 януари 2018 г. в София.

С уважение,

Красимир Гергов, Председател на УС на Национален борд по туризъм

Мартин Захариев, Изпълнителен директор на Национален борд по туризъм

(PDF-текст на Декларация на УС на НБТ по повод приетото решение на МС 28 Декември 2018 г. за промени в управлението на национален парк Пирин)