БХРА

Декларация на БАХРА от 19 юли 2020 г.

Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА) осъжда и не приема публичните изявления и действия по злепоставяне на българския туризъм и развлекателен бранш (условно наречени „черен/негативен PR”).

Свидетели сме на внушения, показвайки единични случаи или фалшиви новини, които се генерализират и изтъкването им не е решение и не може да има никакъв положителен икономически ефект, а напротив – пагубно е за целия туристически бранш и съпътстващите сфери. Подобни внушения създават сериозна опасност за икономическата стабилност в страната и не следва да бъдат толерирани. По тази причина апелираме за прекратяване на негативния PR и за въздържане от страна на политическите личности и медийно познати лица, при квалифицирането на качеството, цените на българските туристически услуги и сравненията със субективни методи, произхождащи от определени конкретни обстоятелства.

Преустановяването на работата на участниците в туристическия бранш, по време на извънредното положение, показа колко много са съпътстващите сфери, които пряко зависят и дори се крепят на този застрашен от години отрасъл. В тази връзка следва да подчертаем, че съществуването на редица населени места в България се крепи единствено на развиващия се в тях туризъм и на лицата, опитващи се да имат бизнес там (въпреки липсата на каквато и да било целенасочена и структурирана политика и подкрепа на национално и местно ниво в областта на туризма и съпътстващите услуги).

Политическата обстановка не следва да компрометира икономическата стабилност и името на България като туристическа дестинация.

Не искаме българският туризъм да е подкрепян с думи и лозунги, нито с подкани като сегашните. Трябва заедно да мислим не „на парче“, а стратегически, с външно-политически и адекватни административни, вътрешни решения за нашия туризъм и не преди активен сезон, а целогодишно. Да направим така, че да чувстваме водещите медии български, а не даващи ефир на провокативни, непроверени и уронващи престижа факти, фактори и субекти, които се разнасят в цялото пространство.

Изразяваме вяра, че обществото ни успешно ще премине през този труден момент, че ще съхраним общественото си здраве и съзнание и че ще се справим с икономическите предизвикателства. Гаранция за това са внимателно планираните и адекватни действия от страна на държавната и местна администрация, а не непредвидените, нецелесъобразни и непропорционални административни мерки и емоционалните политически или популистки изявления.

В допълнение на изложеното подчертаваме, че членовете на БХРА прилагат активно противоепидемични мерки и полагат ежедневна грижа за спазването на нормативните изисквания за дезинфекция и социална дистанция.

БХРА изразява готовност да защитава правата и интересите на своите членове от всякакъв вид посегателства върху тяхното добро име, репутация и търговска дейност, и ще използва всички възможни правни средства, в това число и съдебни производства. Наред с това, БХРА ще подкрепи и всички свои членове, които търпят вреди от черен PR или фалшиви новини, с консултации и препоръки относно средствата за зашита на правата и интересите им.

Настояваме и за активна позиция и за действия от страна на Министъра на туризма и на Министъра на външните работи, както и на всички дипломатически мисии и компетентни органи в страната, с цел разрешаване на въпросите, касаещи имиджа на България като туристическа дестинация, разглеждани в чуждестранни медии.

ИЗПЪЛНИТЕЛНО БЮРО НА БХРА