туристическо лого на България туристическо лого на България
Снимка: Министерство на туризмаИзточник: НСИ

Дейност и състояние на местата за настаняване при условията на извънредно положение през юни 2020 година

През юли 2020 г. Националният статистически институт проведе месечното анкетно проучване сред управителите на местата за настаняване с цел събиране на точна и навременна информация за състоянието и развитието на техния бизнес по време на епидемичната обстановка в страната.

През юни 55.9% от анкетираните запазват мнението си да предложат на своите клиенти алтернативен период за използване на направените резервации. Същевременно за пореден месец поголяма част от тях имат намерение да намалят цената както на пакет услуги, така и на нощувката съответно със 70.8% и 53.1%.

По отношение на наетия персонал през последния месец анкетата регистрира намаление на ръководителите, предприели основните мерки: „неплатен отпуск“, „освобождаване/съкращаване“, „60/40“ и „платен отпуск“. Същевременно в краткосрочен план (1 месец) 67.2% от анкетираните предвиждат да запазят персонала си, а 23.0% от тях очакват да увеличат заетите в местата си за настаняване.

През юни 28.8% от управителите отчитат увеличение в приходите от дейността си спрямо предходния месец, докато 36.4% посочват, че няма промяна в тях.

През следващия един месец 50.5% от мениджърите прогнозират, че ще могат да обслужат „до 50%“ от разходите за дейността със собствени средства, 28.3% няма да могат да се справят сами, а 20.7% от анкетираните посочват, че ще успеят „до 100%“.

По отношение на бъдещата си активност в краткосрочен план през юни се увеличава процентът на ръководителите на местата за настаняване, които смятат да продължат да работят, макар и с намален обем (64.4%), или очакват да продължат дейността си както преди извънредното положение (17.3%). Същевременно 12.9% от тях предвиждат временно да преустановят дейността си и 3.8% прогнозират да я прекратят.

В периода от 7 до 22 юли Националният статистически институт проведе кратко бизнес изследване „Места за настаняване“. Целта на изследването е да предостави на обществото информация за ефекта на извънредното положение и последвалата епидемична обстановка в страната, свързани с COVID-19, върху най-засегнатите сектори на икономиката в страната.

В анкетното изследване „Места за настаняване“ са включени 2 592 категоризирани хотела, къмпинги и други места за краткосрочно настаняване (вилни и туристически селища, хостели, къщи за гости, бунгала, почивни домове, хижи, частни квартири и апартаменти и други места за краткосрочно настаняване) с над 10 легла, които са функционирали през юни 2020 година. Участието в изследването е доброволно, като в периода от 7 до 22 юли беше предоставена информация от 879 места за настаняване (33.9% от анкетираните).