туристическо лого на България туристическо лого на България
Снимка: Министерство на туризмаИзточник: НСИ

Дейност и състояние на местата за настаняване при условията на извънредно положение и последвалата епидемична обстановка през май 2020 година

През юни 2020 г. Националният статистически институт проведе за трети пореден път месечното анкетно проучване сред управителите на местата за настаняване с цел събиране на точна и навременна информация за състоянието и развитието на техния бизнес по време на извънредното положение и последвалата епидемична обстановка в страната.

През май 57.5% от анкетираните смятат да предложат на своите клиенти алтернативен период за използване на направените резервации, 65.6% имат намерение да намалят цената на пакет услуги, а 49.4% – на нощувката.

По отношение на наетия персонал 29.6% от ръководителите са предприели като мярка „неплатен отпуск“, следвана от „освобождаване / съкращаване“ – 22.4%, и „60/40“ – 22.1%. От „платен отпуск“ са се възползвали 20.4% от мениджърите, а 11.3% са приложили „дистанционна
форма на работа“ или „намаляване на възнагражденията на персонала“.

В краткосрочен план (през следващия един месец) 48.8% от мениджърите прогнозират, че ще могат да обслужат „до 50%“ от разходите за дейността със собствени средства, 35.3% – няма да могат да се справят сами, а 15.5% от анкетираните посочват, че ще успеят „до 100%“.

По отношение на бъдещата си активност в краткосрочен план през май 63.8% от ръководителите на местата за настаняване смятат да продължат да работят макар и с намален обем, 16.8% очакват временно да преустановят дейността си, 15.9% очакват да продължат дейността си, както преди извънредното положение и едва 2.2% прогнозират да я прекратят.

В периода от 4 до 22 юни Националният статистически институт проведе кратко бизнес изследване „Места за настаняване“. Целта на изследването е да предостави на обществото информация за ефекта на извънредното положение и последвалата епидемиологична обстановка в
страната, свързани с COVID-19, върху най-засегнатите сектори на икономиката в страната. В анкетното изследване „Места за настаняване“ са включени 1 933 категоризирани хотела, къмпинги и други места за краткосрочно настаняване (вилни и туристически селища, хостели, къщи
за гости, бунгала, почивни домове, хижи, частни квартири и апартаменти и други места за краткосрочно настаняване) с над 10 легла, които са функционирали през май 2020 година. Участието в изследването е доброволно, като в периода от 4 до 22 юни беше предоставена
информация от 804 места за настаняване (41.6% от анкетираните).