туристическо лого на България туристическо лого на България
Снимка: МТИзточник: НСИ

Дейност и състояние на местата за настаняване при условията на епидемична обстановка през юли 2021 година

Националният статистически институт (НСИ) провежда ежемесечно кратко анкетно проучване сред управителите на местата за настаняване с цел събиране на точна и навременна информация за състоянието и развитието на техния бизнес по време на епидемичната обстановка в страната.

През юли 51.2% от анкетираните са предложили на своите клиенти алтернативен период за използване на направените резервации, 55.8% са имали намерение да намалят цената на пакет услуги, а 38.8% – на нощувката.

По отношение на наетия персонал 11.5% от ръководителите са предприели като мярка „платен отпуск“, 8.3% – „освобождаване/съкращаване“, а 6.0% – „неплатен отпуск“. От „преминаване на непълно работно време“ са се възползвали 5.4% от мениджърите, 2.5% са предприели мярката „намаляване на възнагражденията на персонала“, а 1.0% – „дистанционна форма на работа“. Същевременно 13.6% от местата за настаняване са се възползвали от правителствените мерки за подпомагане на работодателите.

През юли 49.7% от анкетираните управители посочват, че няма промяна в приходите от дейността им в сравнение с предходния месец, а 37.5% отчитат увеличение.

През следващия един месец 46.3% от мениджърите прогнозират, че ще могат да обслужат „До 100%“ от разходите за дейността със собствени средства, 39.0% – че ще успеят „До 50%“, а 14.4% от анкетираните посочват, че няма да могат да се справят сами.

По отношение на бъдещата си активност в краткосрочен план 64.9% от ръководителите смятат да продължат да работят, 25.6% – да продължат с настоящата си дейност, макар и с намален обем, 6.9% предвиждат временно да преустановят дейността си, а 1.3% прогнозират да я прекратят.

В периода от 5 до 25 август Националният статистически институт проведе кратко бизнес изследване „Места за настаняване“. Целта на изследването е да предостави на обществото информация за ефекта на извънредното положение и последвалата епидемична обстановка, свързани с COVID-19, върху най-засегнатите сектори на икономиката в страната.

В анкетното изследване „Места за настаняване“ са включени 3055 категоризирани хотела, къмпинги и други места за краткосрочно настаняване (вилни и туристически селища, хостели, къщи за гости, бунгала, почивни домове, хижи, частни квартири и апартаменти и други места за краткосрочно настаняване) с над 10 легла, които са функционирали през юли 2021 година. Участието в изследването е доброволно.