туристическо лого на България туристическо лого на България
Снимка: МТИзточник: НСИ

Дейност и състояние на местата за настаняване при условията на епидемична обстановка през септември 2021 година

Националният статистически институт провежда ежемесечно кратко анкетно проучване сред управителите на местата за настаняване с цел събиране на точна и навременна информация за състоянието и развитието на техния бизнес по време на епидемичната обстановка в страната.

През септември 50.9% от анкетираните са предложили на своите клиенти алтернативен период за използване на направените резервации, 51.3% са имали намерение да намалят цената на пакет услуги, а 37.5% – на нощувката.

По отношение на наетия персонал 24.5% от ръководителите са предприели като мярка „освобождаване/съкращаване“, 18.3% – „платен отпуск“, а 8.3% – „неплатен отпуск“. От „преминаване на непълно работно време“ са се възползвали 6.0% от мениджърите, 2.9% са предприели мярката „намаляване на възнагражденията на персонала“, а 2.4% – „дистанционна форма на работа“. Същевременно 9.4% от местата за настаняване са се възползвали от правителствените мерки за подпомагане на работодателите.

Намаление в приходите от дейността си през септември спрямо предходния месец са отчели 51.6% от анкетираните управители, докато при 42.0% няма промяна.

През следващия един месец 41.5% от мениджърите прогнозират, че ще могат да обслужат „До 50%“ от разходите за дейността със собствени средства, 39.5% – че ще успеят „До 100%“, а 18.9% от анкетираните посочват, че няма да могат да се справят сами.

По отношение на бъдещата си активност в краткосрочен план 40.3% от ръководителите смятат да продължат да работят, 35.7% – да продължат с настоящата си дейност, макар и с намален обем, 21.8% предвиждат временно да преустановят дейността си, а 1.8% прогнозират да я прекратят.

В периода от 4 до 25 октомври Националният статистически институт проведе кратко бизнес изследване „Места за настаняване“. Целта на изследването е да предостави на обществото информация за ефекта на извънредното положение и последвалата епидемична обстановка, свързани с COVID-19, върху най-засегнатите сектори на икономиката в страната.

В анкетното изследване „Места за настаняване“ са включени 2 610 категоризирани хотела, къмпинги и други места за краткосрочно настаняване (вилни и туристически селища, хостели, къщи за гости, бунгала, почивни домове, хижи, частни квартири и апартаменти и други места за краткосрочно настаняване) с над 10 легла, които са функционирали през септември 2021 година. Участието в изследването е доброволно.