туристическо лого на България туристическо лого на България
Снимка: МТИзточник: НСИ

Дейност и състояние на местата за настаняване при условията на епидемична обстановка през март 2021 година

През април 2021 г. Националният статистически институт проведе месечното анкетно проучване сред управителите на местата за настаняване с цел събиране на точна и навременна информация за състоянието и развитието на техния бизнес по време на епидемичната обстановка в страната.

През март 52.3% от анкетираните са предложили на своите клиенти алтернативен период за използване на направените резервации, 62.4% са имали намерение да намалят цената на пакет услуги, а 44.1% – на нощувката.

По отношение на наетия персонал 23.1% от ръководителите са предприели като мярка „неплатен отпуск“, следвана от „платен отпуск“ – 19.5%, и „освобождаване/съкращаване“ – 13.7%. От „преминаване на непълно работно време“ са се възползвали 7.6% от мениджърите, 3.6% са предприели мярката „намаляване на възнагражденията на персонала“, а 2.8% – „дистанционна форма на работа“. Същевременно 32.2% от местата за настаняване са се възползвали от правителствените мерки за подпомагане на работодателите.

През март 44.1% от анкетираните управители посочват, че няма промяна в приходите от дейността им в сравнение с предходния месец, докато 41.8% отчитат спад.

През следващия един месец 49.9% от мениджърите прогнозират, че ще могат да обслужат „До 50%“ от разходите за дейността със собствени средства, 25.2% няма да могат да се справят сами, а 23.9% от анкетираните посочват, че ще успеят „До 100%“.

По отношение на бъдещата си активност в краткосрочен план 43.0% от ръководителите смятат да продължат да работят, 41.9% смятат да продължат с настоящата си дейност макар и с намален обем, 10.9% предвиждат временно да преустановят дейността си, а 2.8% прогнозират да я прекратят.