туристическо лого на България туристическо лого на България
Снимка: МТИзточник: НСИ

Дейност и състояние на местата за настаняване при условията на епидемична обстановка през август 2021 г.

През септември 2021 г. Националният статистически институт проведе месечното анкетно проучване сред управителите на местата за настаняване с цел събиране на точна и навременна информация за състоянието и развитието на техния бизнес по време на епидемичната обстановка в страната.

През август 50.1% от анкетираните са предложили на своите клиенти алтернативен период за използване на направените резервации, 56.9% са имали намерение да намалят цената на пакет услуги, а 42.5% – на нощувката.

По отношение на наетия персонал 14.0% от ръководителите са предприели като мярка „платен отпуск“, 10.7% – „освобождаване/съкращаване“, а 5.7% – „неплатен отпуск“. От „преминаване на непълно работно време“ са се възползвали 3.3% от мениджърите, 2.1% са предприели мярката „намаляване на възнагражденията на персонала“, а 1.7% – „дистанционна форма на работа“. Същевременно 10.1% от местата за настаняване са се възползвали от правителствените мерки за подпомагане на работодателите.

През август 53.9% от анкетираните управители посочват, че няма промяна в приходите от дейността им в сравнение с предходния месец, а 29.9% отчитат увеличение.

През следващия един месец 43.6% от мениджърите прогнозират, че ще могат да обслужат „До 100%“ от разходите за дейността със собствени средства, 36.7% – че ще успеят „До 50%“, а 19.3% от анкетираните посочват, че няма да могат да се справят сами.

По отношение на бъдещата си активност в краткосрочен план 42.3% от ръководителите смятат да продължат да работят, 32.8% – да продължат с настоящата си дейност, макар и с намален обем, 20.5% предвиждат временно да преустановят дейността си, а 3.1% прогнозират да я прекратят.