туристическо лого на България туристическо лого на България
Снимка: МТИзточник: НСИ

Дейност и състояние на местата за настаняване при условията на епидемична обстановка през април 2021 година

Националният статистически институт (НСИ) провежда ежемесечно кратко анкетно проучване сред управителите на местата за настаняване с цел събиране на точна и навременна информация за състоянието и развитието на техния бизнес по време на епидемичната обстановка в страната.

През април 52.1% от анкетираните са предложили на своите клиенти алтернативен период за използване на направените резервации, 60.5% са имали намерение да намалят цената на пакет услуги, а 42.8% – на нощувката.

По отношение на наетия персонал 15.1% от ръководителите са предприели като мярка „неплатен отпуск“, следвана от „платен отпуск“ – 14.2%, и „освобождаване/съкращаване“ – 11.9%.

От „преминаване на непълно работно време“ са се възползвали 8.3% от мениджърите, 4.9% са предприели мярката „намаляване на възнагражденията на персонала“, а 3.2% – „дистанционна форма на работа“. Същевременно 26.8% от местата за настаняване са се възползвали от правителствените мерки за подпомагане на работодателите.

През април 51.1% от анкетираните управители посочват, че няма промяна в приходите от дейността им в сравнение с предходния месец, докато 32.5% отчитат спад.

През следващия един месец 48.7% от мениджърите прогнозират, че ще могат да обслужат „До 50%“ от разходите за дейността със собствени средства, 28.1% – че ще успеят „До 100%“, а 22.6% от анкетираните посочват, че няма да могат да се справят сами.

По отношение на бъдещата си активност в краткосрочен план 59.8% от ръководителите смятат да продължат да работят, 28.1% – да продължат с настоящата си дейност, макар и с намален обем, 8.1% предвиждат временно да преустановят дейността си, а 2.5% прогнозират да я прекратят.