министерство на финансите
Снимка: Министерство на финанситеИзточник: Труд

ДДС регистрация при оборот над 85 хил. евро

Прагът за задължителна регистрация по ДДС може да бъде увеличен от сегашните 50 хил. лв. годишен оборот на 85 хил. евро. Това става благодарение на приетите на заседание на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН) промени в Директива 2006/112/ЕО относно общата система на ДДС, съобщава „Труд„.

Страните от ЕС трябва да могат да определят своите национални прагове за освобождаване от ДДС, така че да отговарят най-добре на местните икономически и политически условия, но този праг не може да е по-висок от 85 хил. евро, гласят мотивите към решението. Целта на промените е да бъде намалена административната тежест за малките фирми при спазване на правилата за ДДС като бъде създадена среда, която да им помогне да търгуват и в чужбина.

В момента прагът за регистрация по ДДС в ЕС е 5000 евро, но редица страни са договорили по-високи нива. Сред тях са Кипър (15,6 хил. евро оборот), Естония (16 хил. евро), Латвия (17,2 хил. евро), Литва (29 хил. евро), Унгария (35 хил. евро), Чехия (35 хил. евро), Франция (81,5 хил. евро), а в България е 20,6 хил. евро.

Наскоро от Сдружението на заведенията поискаха в писмо до министъра на финансите Владислав Горанов прагът за регистрация по ДДС да бъде повишен. Такива искания през годините е имало и от други браншови организации и от представители на управляващите. Но за промяната беше необходимо да поискаме одобрение от Брюксел и да получим подкрепа от всички страни членки. С промените в директивата за ДДС повишаването на прага за регистрация по ДДС ще бъде в ръцете на българския парламент. Промените в директивата трябва да бъдат приложени в страните от ЕС до 1 януари 2025 г.

В промените има още едно облекчение за малките фирми. Дава се възможност за постепенно преминаване от дейност без ДДС към регистрация по ДДС. Директивата допуска при преминаване на оборота на дадена фирма над прага за регистрация по ДДС в съответната страна само с 10% или с 25%, фирмата да може да продължи да работи без да плаща данъка в рамките на съответната календарна година. Идеята е търговецът да има време да се подготви за регистрация по ДДС. Но ако оборотът му премине 100 хил. евро той ще трябва да плаща ДДС без отлагане.

Да бъде улеснено стартирането на бизнес предвиждат промените в директивата за ДДС. Ще бъде дадена възможност малките фирми да бъдат освободени от задължението при стартиране на дейност да уведомяват приходната администрация и да имат данъчен номер. Наред с това ще бъде подпомогната и търговията зад граница. В момента от ДДС може да бъдат освободени само фирмите, установени в съответната страна, които имат оборот под прага за регистрация. С промените от ДДС може да бъдат освободени и чуждестранни фирми с общ оборот в ЕС под 100 хил. евро и продажби в съответната страна под приетия национален праг за регистрация по ДДС.