Полина Карастоянова д-р Полина Карастоянова, изпълнителен директор на НБТ

Д-р Полина Карастоянова: Предложението за намаляване на ДДС е положителна стъпка и това ще доведе до изсветляване на сектора и ще облекчи предприемачите в създалата се ситуация

Експерти в туризма оценяват като положителна мярка намаляването на ДДС за заведения, заведения за обществено хранене и развлекателен сектор, категоризирани по Закона за туризма

Експерти в туризма оценяват като положителна и очаквана мярката, договорена днес на работна среща на премиера Бойко Борисов с представители на Асоциацията на заведенията в България и Българската хотелиерска и ресторантьорска организация, ДДС да стане 9 на сто за заведения, заведения за обществено хранене и развлекателен сектор, категоризирани по Закона за туризма. Експертите, потърсени от БТА, споделят мнението, че по този начин секторът ще се изсветли и ще стимулира развитието му.

Договореното отлагане на влизането в сила на промените в Наредба Н-18 за срок от една година, в резултат на което тя ще започне да действа от 1 март 2021 г., според експертите от една страна е очаквано, защото от създаването си тя стартира с много проблеми и сроковете на въвеждането на изискванията и практически са били неизпълними за част от бизнеса.

Дискутираното на срещата на премиера с браншовите организации премахване на критерия за липса на задължения към държавата само за 2020 г. при кандидатстване за мерките за справяне с икономическите последици от коронавируса от експертите също се оценява като мотивираща и подпомагаща мярка за тези дружества от сектора, които изпитват затруднения заради кризата и закъсняват с плащанията си.

Експерти са единодушни, че най-важното условие, за да се върне туризмът към предкризисните си нива, са сигурността и спокойствието, като отговорността за това трябва да е споделена както от гостите, така и от бизнеса, като изтъкват необходимостта от единен протокол в това отношение.

Д-р Полина Карастоянова, изпълнителен директор на Националния борд по туризъм (НБТ) оцени за БТА предложението за намаляване на ДДС като положителна стъпка и посочи, че това ще доведе до изсветляване на сектора и ще облекчи предприемачите в създалата се ситуация. Тя изрази надежда в хода на прецизирането на предложението за намаляване на ДСС да бъде включен сектор „Туризъм“ като цяло с двата компонента – ресторантския и атракциите, и хотелското настаняване, с което ще се постигне балансирана и равнопоставена подкрепа от правителството, а и ползите за фиска ще са далеч по-значими. Д-р Карастоянова посочи, че намалената ставка на ДДС в туризма от години работи в повечето европейски страни и не е антикризисна мярка, а естествена финансово-икономическа логика, която е възприета за правилна и е показала добри приходи за фиска и стимулира националната икономика като цяло.

По отношение на отлагането влизането в сила на промените в Наредба Н-18 Карастоянова изрази пълната си убеденост в правилността на това решение, за да има психологическо, техническо и не на последно място време за възстановяване във финансово-икономически план на бизнеса от щетите от кризата с коронавируса.
Карастоянова напомни, че позицията на бизнеса по мярката „60/40“ е, че тя не може да постигне ефекта си и към днешна дата един процент са фирмите, които са се възползвали от ресурса й. В този смисъл, според Карастоянова, дискусията за премахване на критерия за липса на задължения към държавата само за 2020 г. при кандидатстване за мерките за справяне с икономическите последици от коронавируса, е справедлива. Кризата за дни се разви – затваряне на заведения и хотели, спирането на авиопревозвачите, на пътническия транспорт, което поставя предприемачите пред дилемата с наличните средства какво да направят – дали да платят задълженията си за февруари или да дадат пари на служителите си, за да ги запазят за известно време, коментира Карастоянова и допълни, че естественият избор е второто. В този смисъл, без умисъл, повечето от колегите се оказаха в позицията на неизрядни платци спрямо предишния месец и затова нашето виждане беше, че е правилно това условие да бъде изпълнено – да не се дължат пари по осигуровки и други задължителни вноски към декември 2019 г., допълни Карастоянова.

След КОВИД 19 световният туризъм, част от който е България, ще има нова парадигма и тя ще бъде основана на сигурността и безопасността на туристите от гледна точка на хигиенни и санитарни условия, коментира Крастоянова. Критериите за хигиена и за психологически и физически комфорт на туристите според нея ще е най-силната маркетингова стратегия занапред за всяка туристическа дестинация. Очаква се указанията от ЕК в тази посока да имат по-общ характер и да обхващат в по-голяма степен правилата за пътуване между страните от ЕС от гледна точка на документи, сертификати, на някакъв тип проверки, които целят да създадат общ стандарт на тази безопасност и сигурност, допълни Карастоянова, но посочи, че всяка страна трябва да изработи свой единен протокол в това отношение.

Очакваме решението на Министерството на здравеопазването /МЗ/ днес, утре или най-късно в четвъртък, защото е в процес на съгласуване такъв единен протокол между Министерството на туризма и МЗ, допълни Карастоянова и съобщи, че днес туристическите организации имат възможност да дадат препоръки към проекта. Националният борд по туризъм е препоръчал на МТ бързо да бъде съобщено в международен план, че страната ни има такъв протокол, като се очаква той да бъде преведен на езиците на всички страни, от които България приема туристи, както и да бъде изпратен към дипломатическите представителства.

По думите на Карастоянова този документ се очаква да бъде оформен като заповед на министъра на здравеопазването, да има задължителен характер за времето, което посочи министерството за неговото прилагане и ще създаде гаранции и за двете страни – хотелиери и ресторантьори, и за клиентите. От психологическа гледна точка това е вероятно да остане като своеобразен протокол за работа в туристическия сектор в по-дългосрочен план, допълни Карастоянова.

Намаляването на ДДС със сигурност е положителна мярка за спасяване и развитие на сектора, който беше в почти пълна забрана да работи, коментира за БТА Константин Занков, главен експерт от Институт за анализи и оценки в туризма. По думите му това е и очаквана мярка, защото ДДС за храни и напитки на много места по света е с ниска данъчна ставка. Вярвам, че много предприемачи от сектора с намаляването на данъчната ставка ще бъдат мотивирани да повишат допълнително качеството на услугите си, допълни Занков. Според него тази мярка ще даде предпоставка за актуализация на цените в зависимост и от цените на продуктите, като при някои заведения се очаква да има намаление.

В тази нетипична ситуация, в която почти няма клиенти, нормално е да се отложи влизането в сила на промените в Наредба Н-18, смята Занков и в този смисъл според него това е облекчение за сектора.

Има много бизнеси, които си плащат осигуровките и другите задължения, но заради кризата с коронавируса изпитват трудности и закъсняват и ако искаме да ги мотивираме те да продължат с плащанията и да развиват фирмите си, дискусията за премахване на критерия за липса на задължения към държавата само за 2020 г. при кандидатстване за антикризисните мерки е положителна, защото дружествата имат реално нужда от тази помощ, смята Занков.

Сигурността и спокойствието са важни както за всеки пътешественик, така и за всеки предприемач в туризма, коментира Занков. Според него са нужни ясни мерки и правила за местата за настаняване и заведения, за да може да се гарантира здравето на служителите и на гостите, като мерките трябва да са валидни за дълго време. Според него контролът върху спазването на тези здравни норми трябва да става от бизнеса, защото сам по себе си той е много добър регулатор. Той посочи, че не винаги високата цена на нощувка е гаранция за спазването на стандарти заради вируса. И преди коронавируса хотелите са ползвали дезинфектанти, напомни Занков. Той допълни, че бизнесът се нуждае и от яснота какво се прави в случай на болен посетител в хотела, кой ще поеме разходите му по време на карантината, когато гостът бъде поставен в специално обособена стая и как ще се реши проблемът с евентуални съдебни претенции на посетителите към местата за настаняване. Отговорността по отношение на спазването на изискванията за безопасна почивка трябва да е споделена, заяви Занков.