Мартин Захариев
Източник и снимка: НБТ

Д-р Мартин Захариев представи пред Комисията по туризъм приоритетите на НБТ за българския туризъм

На 5 януари 2023 г. се проведе заседание на Комисията по туризъм към Народното събрание, в чийто дневен ред беше включено изслушване на зам.-председателя на Националния борд по туризъм (НБТ) д-р Мартин Захариев.

Д-р Мартин Захариев представи 5 стратегически приоритета за 2023 година, очертани от НБТ:
1. Приоритизиране на сектора чрез няколкократно увеличение на бюджета на Министерството на туризма (МТ) в Закона за държавния бюджет за 2023 г.;
2. Консолидация на сектора чрез създаване на национална туристическа организация;
3. Дигитализация на сектора чрез единна информационна система за интегриране на данни и регистри в сектор „Туризъм“ и иновативна мултиезикова платформа за дигитални туристически маршрути;
4. Ребрандиране и пресъздаване на Бранд България;
5. Цялостна актуализация на националната стратегия за развитие на туризма с хоризонт 2030 г.

Туризмът е систематично подценяван като генератор на БВП и затова всяка година МФ го декласира със Закона за държавния бюджет, който отпуска на МТ – едва 27 млн лв., подчерта Мартин Захариев. „Констатираните дефицити към бюджета на Министерство на туризма се дължат на методологията за изчисляване на приноса на сектора към БВП на държавата, самостоятелно и комулативно със свързаните индустрии! Необходима е актуализация на съществуващата методология с научен подход и кроссекторен анализ. Трябва да се анализира наличната статическа информация за сектора и как тя се интерпретира и отчита към БВП и към други икономически показатели, които са свързани с него“, предложи той.

„Препоръчваме Националната туристическа организация (НТО) да има персонификация като юридическо лице и правно-организационна форма – публично-частно партньорство с Министерство на туризма“, каза Мартин Захариев. „Предлагаме основните източници за финансиране на Националната туристическа организация да бъдат: средства от туристическия данък, от членски внос и от държавния бюджет (по примера на Република Хърватия) и други допълнителни източници. Финансовият механизъм за финансиране на Националната туристическа организация следва да бъде нормативно регламентиран в Закона за туризма или отделни наредби на Министъра на туризма. НБТ е разработил целия проект финансиран по европрограма в партньорство с МТ още преди 3 година по времето на министър Ангелкова. От тогава по тази тема не сме мръднали и 1 см напред.“

НБТ предлага цялостно решение дигитално „Туризъм 360“ за общини, държавна администрация, туристически обекти и туристи.

„Необходим е нов бенчмарк, чрез който да се сравняваме с нашите конкуренти с цел да постигнат конкурентна позиция на България в голямата туристическа карта“, изтъкна г-н Захариев относно Бранд България. „Разработване на единна уеб-платформа с мобилно приложение, която да съчетава функциите на туристически пътеводител с публични регистри на обектите, операторите, агенциите, хотелиерите, ресторантьорите. От тази платформа туристите трябва да получават „пълна картина“ за възможностите за туризъм в даден район – от местата за настаняване и хранене, през туристическите програми, забележителностите и приключенията, до местното меню, специфично предлагано в района.“