Пампорово през зимата Пампорово през зимата
Снимка: Пампорово АДИзточник: радио Фокус

Чрез стриктен контрол и превантивна дейност на КЗП нарушенията в зимните курорти ще бъдат сведени до минимум

Председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Димитър Маргаритов отговаря на въпроси в ефира на радио Фокус за какви нарушения КЗП ще бъде безкомпромисна и кои обекти ще бъдат с акцент на по-сериозно внимание в зимните курорти.

Г-н Маргаритов, съвсем скоро стартирате проверките в родните ни туристически и търговски обекти. Къде ще бъде акцентът на по-сериозното ви внимание и за какви нарушенията Комисията ще следи и ще бъде изключително стриктна?

Действително от началото на месец декември повечето туристически обекти започват работа във връзка с предстоящия зимен туристически сезон. И затова нашите екипи ще бъдат на проверки в курортните места. Най-напред, разбира се, ние би трябвало да установим какво е състоянието на тези обекти, в които през изминали периоди сме констатирали някакви нередности, така че ще започнем от там. Същевременно много сериозен акцент ще поставим съвместно и с колегите от други компетентни институции върху готовността и на съоръженията зимен спорт да бъдат в изправност, да се съдържа необходимата информация относно цените, относно условията на ползването им, за да може да гарантираме, разбира се, на потребителите, на туристите безопасни условия за изкарването на тяхната зимна почивка. Но пък през цялото време на активен зимен туристически сезон ние ще извършваме регулярни проверки, както и проверки по сигнали в местата за настаняване, в заведенията за хранене и развлечение, така че да бъдем полезни максимално на хората.

Какви са най-честите нарушения, които се констатират при тези проверки, и по-важното, променят ли се те през годините или напротив, собственици и търговци повтарят едни и същи грешки и опити за измами?

По-скоро бих казал, че няма кой знае какво разнообразие и вариативност във видовете нарушения, но хубавото е, че тенденцията е за тяхното намаляване през последните години. Аз очаквам отново да констатираме, че по-скоро нашите търговци, тези, които предоставят туристическия продукт, добиват необходимото съзнание и самочувствие, че трябва да се спазват правилата и че когато предоставяш услугите си в съответствие с изискванията на закона, тогава всъщност и шансовете да имаш повече клиенти и по-дългосрочно успешен бизнес са по-големи. А иначе, относно най-често срещаните нарушения, бих казал, че наистина през годините има известна симптоматика да са основно няколко. Например, несъвпадането на това, което сте предложили в офертата, с това, което предлагате на място. Също така и опити да се предоставят туристически услуги в некатегоризирани обекти, като тук веднага трябва да кажем, че понякога това не се дължи на причини, които са само от търговеца. Но така или иначе мисля, че ние ще успеем наистина с превантивна дейност и с един стриктен контрол да сведем до минимум тези нарушения и да се запази положителната тенденция за намаляване на броя нарушения.

По-трудно ли става улавянето на нарушения, когато става въпрос за предлагана туристическа услуга, например, за разлика от предлагането и купуването на конкретен продукт от търговеца?

Не, не бих казал, че е по-трудно. Просто наистина в естеството на контролната дейност има някои особености в единия и в другия случай. Но нека да припомним, че ние осъществяваме активна контролна дейност и в търговските обекти по време на зимния сезон, тъй като напоследък това се забелязва и като тенденция – има определена група туристи, които прекарват почивката си в домашни условия, ако мога така да кажа, защото те или техни близки притежават имоти в съответните курортни места и всъщност пазаруват от търговската мрежа. Така че и тези обекти ще бъдат предмет на нашия контрол, като в зависимост вече от вида на обекта, разбира се, естеството на проверките си има някои специфики, но резултатът е винаги един и същ – този, който нарушава правилата, ще бъде санкциониран. Апък, пак казвам, от гледна точка на самите търговци и на туристите, този, който спазва правилата, е в много по-изгодната позиция да си гарантира редовни клиенти.

Споменахте положителната тенденция за намаляване на нарушенията. Колко са обаче за сравнение извършените проверки от Комисията през изминалия сезон, например, и съответно констатираните нарушения тогава?

Ще дам някои точни числа. За изминалия сезон, говорим само за курортните места, това са най-вече трите големи зимни курорта в България, сме извършили около 700 проверки и сме съставили някъде около 100 акта. Като тук веднага трябва да кажа, разбира се, че нарушенията са от различно естество. Има, както формални нарушения на административните изисквания, така и нелоялни търговски практики. Около 15 случая сме имали такива на нелоялни търговски практики, както и тук са и случаите, в които поради това, че заведението е било без категоризация, сме издали заповед за неговото затваряне до момента, в който то получи такава. И основно, разбира се, пак както споменах, са нарушенията, свързани и с разминаване в качеството, което е било обещано през оферти или през туроператора, който организира съответната почивка, а също така и случаи, в които се рекламират и в интернет, и не само там, различни места за настаняване като хотели с определен брой звезди, а всъщност тяхната категоризация е по-ниска и съответно това заблуждава потребителя.

За подобни нарушения какви са предвидените санкции, от какво се определят те? В зависимост от брой поредни нарушения или по-скоро от вида на констатираните нередности?

Всъщност и от двете неща. Една част от нарушенията са тези, които ние наричаме административни. Тези нарушения са свързани с неспазване на изискванията в Закона за туризма и Наредбата за категоризиране на туристическите обекти. Тогава санкциите могат да достигнат до 5 000 лв., примерно при първоначално нарушение, и до 10 000 лв., ако нарушението е повторно. А другата голяма група нарушения, това са вече нарушения в Закона за защита на потребителите. Те са тежки, защото всъщност, представлявайки нелоялни търговски практики, могат да засегнат неограничен брой потребители. Тук санкциите са и по-строги – до 30 000 лв. при първоначално извършено нарушение и до 50 000 лв. при повторно нарушение.

Както стана ясно от началото на нашия разговор, Комисията ще извършва проверки през целия сезон, ще отговаряте обаче и на подадени сигнали от потребители и клиенти. В случай, че дадена услуга не отговаря на първоначално заявената такава, как трябва да действа един потребител – незабавно да подаде сигнал, да се свърже може би с приемна на КЗП?

Активната позиция винаги е задължителна, защото всъщност иначе няма как да стане ясно, че такова нарушение е допуснато или е на път да бъде извършено. Затова потребителите трябва да реагират първоначално в опит да се свържат с търговеца или негов представител на място. Ако такава реакция изобщо липсва или тази реакция не е удовлетворителна за потребителя, ние вече сме на разположение тогава. Начините за свързване с нас са няколко. Имаме и денонощен телефон, на който постъпват обаждания от потребители. Това телефона 0700 111 22, а също така в нашия сайт в интернет kzp.bg има лека и удобна форма за попълване на жалба онлайн, която постъпва при нас, получава съответния номер и потребителят дори може да следи онлайн статуса на работа по тази жалба. Разбира се, традиционно предвиждаме да сме още по-достъпни в курортните места. Така че в момента правим общо взето анализ какъв би бил най-добрият начин, присъствайки на място, да откликваме веднага на жалби и сигнали, които потребителите подават. Така че ще има най-вероятно и някакви допълнителни интерактивни способи, по които потребителите ще могат веднага да се свържат с нашите екипи, за да бъде извършена проверка на място. Така че да, нека хората да бъдат активни. Когато усетят, че нещо не е наред, да реагират.

За финал, г-н Маргаритов, говорейки си за нарушения и санкции съответно, въпреки тях доближава ли се предлаганият туристически продукт у нас с този в други европейски страни?

Това е по-общ въпрос, на който аз, от гледна точка на контролната дейност, бих казал, че полагаме наистина много съществени усилия и поне по направлението нарушения по качество на продукта смятам, че определено има напредък. Освен това, вече като гражданин, забелязвам и това е отразено в медиите последно време, че българските курорти влизат в престижни класации в Европа и света, което показва, че и от гледна точка на политиката, която се води в туризма и начина за развитие на нашите курортни места, се постигат определени добри резултати. Разбира се, винаги има какво още да се желае, но смятам, че когато институциите координирано работят и когато самите търговци проявяват едно цивилизовано, едно нормално отношение към своите клиенти и към правилата, по които се работи, нещата ще отиват към по-добро.