Източник и снимка: БСК

БСК стартира „Е-борса за взаимопомощ“

Във връзка със създалата се кризисна ситуация, предизвикана от разпространението на коронавирус COVID-19, Българската стопанска камара стартира „Е-борса за взаимопомощ“, където фирмите ще имат възможност да регистрират обяви за търсене или предлагане на продукти, услуги или възможност за ангажиране на служители, които в периода на извънредното положение не могат да бъдат натоварени и са поставени под риск от загуба на работно място. За периода на извънредното положение, на тези служители биха могли да им бъдат предложени допълнителни трудови договори при друг работодател, без това да е свързано с финансови ангажименти на самите работници или по отношение на основния им работодател.

Борсата е с адрес www.bia-bg.com/offer.

С цел противодействие на потенциално некоректни действия (регистриране на обяви, несвързани с решаване на кризисните проблеми, фалшиви обяви, спам и др.), администраторите на БСК ще одобряват всяка обява, като преди това ще правят проверка на регистрирания по ЕИК. В тази връзка, се налага събирането на лични данни от фирмите (ЕИК, лице за контакт, електронна поща и телефон), които ще се ползват единствено за целите на администрирането на базата при спазване на изискванията на GDPR.

Работодателите трябва да имат предвид, че независимо, че целта на кампанията е запазване на работни места, е необходимо съгласието на техните работници и служители, преди да бъдат предоставени данните им на други работодатели. Важно е да уточним, че в е-борсата си БСК не събира лични данни на работниците, а само брой и професионални характеристики, които съответният работодател заявява с попълване на регистрационната форма.

С оглед екстремните срокове за разработка на електронната борса е възможно в началния етап на нейното съществуване да се появят затруднения, които се ангажираме своевременно да отстраним. Предварително поднасяме извинение за евентуални неудобства!

Надяваме се чрез тази инициатива да улесним, доколкото е възможно, връзката между отделни бизнеси, с което да минимизираме потенциалните щети от COVID-19 за икономиката.

За контакт:

За технически въпроси – kirovav@bia-bg.com
За други въпроси – offer@bia-bg.com