Златни пясъци Златни пясъци
Снимка: Вени МарковскиИзточник: в-к 24 часа

Бранд хотели с нов собственик

Два хотела в Златни пясъци са продадени.

Григор Фиданов придобива “Бранд хотели” ЕООД с разрешение от Комисията за защита на конкуренцията. Дружеството е с капитал 33 325 000 лв., който се притежава изцяло от “Рила топ холдингс”, регистриран в Кипър, и има хотелите “Енканто” и “Мареа” в курорта Златни пясъци.

Като цел за придобиването е посочена амбицията на Фиданов за развитие и разширяване на дейността и продуктовата гама от туристически услуги.

В становищата, подадени в КЗК от конкуретни компании, се казва, че сделката няма да се отрази негативно върху конкуренцията на пазара и на осъществяваната от тях дейност, поради което КЗК дава разрешение.