Черноморие Черноморие
Снимка: Юлиана НиколоваИзточник: Министерство на туризма

Близо 2 млн. лв. годишно ще получава държавата от новите наeматели на плажовете на „Слънчев бряг – север“ и „Несебър – юг“

Близо 2 млн. лв. годишно ще получава държавата от новите наематели на плажовете на „Слънчев бряг – север“ и „Несебър – юг“. Това стана ясно от приключилите процедури за определяне на наематели на плажните ивици. Сумата нараства общо с около 950 хил. лв. в сравнение с получаваните концесионни възнаграждения за ивиците до този момент.  Това са и първите процедури за отдаване под наем с изискване за предлагане на цена за 1 бр. чадър и 1 бр. шезлонг на етап на кандидатстване от фирмите.

Процедурите за отдаване под наем целят гарантиране безпроблемното протичане на летен сезон 2017 г. Съгласно сега действащия Закон за устройството на Черноморското крайбрежие до 31 март министърът на туризма трябва да издаде заповед за обявяване на неохраняемите плажове, за да имат достатъчно време областните управители и кметовете на общини да обезпечат почистването и плажното спасяване на посещаваните плажове, останали без стопанин. Затова се предприемат своевременни действия от Министерството на туризма, тъй като всяко забавяне ще доведе до неудобства за туристите и разходи за държавния и общинските бюджети. Към този момент са приключили четири процедури за отдаване под наем на морски плажове.

Избраният наемател на морски плаж „Слънчев бряг-север“ ще заплаща годишно на държавата 1 650 000 лв. с ДДС. За сравнение, размерът на  годишно концесионно плащане по прекратената концесия за морския плаж за 2016 г. е било в размер на 902 761, 10 лв. с ДДС. Фирмата, която ще го стопанисва през следващите 5 години е „Булимпекс“ АД. Предложената цена за 1 бр. чадър e в размер на 8 лв., същата цена е и за 1 бр. шезлонг. До сега на този плаж те са се отдавали срещу 10 лв. за 1 бр. Останалите фирми, подали заявление за участие в търга за наем на „Слънчев бряг-север“ са: „Юнивърсъл Фуудс“ ЕООД, „ДИТ хотели“ ООД, „Фантастика 2002“ ООД и „Победа“ АД.

Конкурсът за отдаване под наем на морски плаж „Несебър-юг“ е спечелен от „Ауто Фактор“ ЕООД. Фирмата е предложила да заплати 432 000 лв. с включен ДДС годишен наем на държавата. Размерът на  годишно концесионно плащане по прекратената концесия за морския плаж към 2016 г. е било 224 990, 50 лв. с ДДС. Предложена е и единична цена за плажните принадлежности, като тя ще е 8 лв. за 1 бр. чадър и 8 лв. за 1 бр. шезлонг. Справката от минали проверки на ивицата показва, че се запазват нивата от миналата година. Останалите фирми, подали заявление за участие в търга за наем на „Несебър-юг“ са: „Арнаудова-77“ ЕООД; „Поморие Мениджмънт 1“ ЕООД; „Сънсет Бийч“ ЕООД; „Общински плажове Несебър“ ЕООД; „Топаз трейд“ ЕООД; „ЗОП Консултинг“ ЕООД.

Процедурите за отдаване под наем на морските плажове „Слънчев бряг-север“ и „Несебър юг“ са проведени под условие. Новите наематели на плажните ивици ще започнат стопанисването им, след като държавата ги изземе от вече бившите им концесионери, които към момента отказват да предадат изключителна държавна собственост доброволно.

Определеният за наемател на морски плаж Дюни„ДЮНИ“ АД,  е предложил цена за 1 бр. чадър в размер на 8 лв. и цена за 1 бр. шезлонг в размер на 8 лв. Годишната такса за наем на морската ивица е в размер на 165 600 лв. с ДДС. За този плаж, оферти за участие в търга са подали още фирмите „Балев-7“ ЕООД и „ЕВРОБИЛД“ ООД.

„Приморско клуб“ ЕАД е новият наемател на морски плаж „Младост ММЦ“. Това е и единственият участник в търга. Неговото предложение за цена на 1 бр. чадър е в размер на 5 лв., цената на 1 бр. шезлонг също е в размер на 5,00 лв. Наемателят ще заплаща годишно 121 440 лв. с ДДС.

Морските плажове се отдават под наем за 5 години, като всички наематели се ангажират да предоставят плажните принадлежности на посочените от тях цени с включен ДДС за целия срок на договора. Ще бъде извършван системен контрол от Министерството на туризма, като договорите им могат да бъдат прекратени при констатирани нарушения.