Брюксел, Белгия Брюксел, Белгия
Източник: МВнР

Белгия въвежда ограничения за пътуванията от определени райони на България

Във връзка с пандемията от COVID-19, считано от 1 август т.г., Федералната служба за външна дейност, външна търговия и сътрудничество за развитие на Кралство Белгия, включи части от България в т.нар. „оранжева зона“ и „червена зона“, а именно:
Оранжева зона – Пътуването до България /Северен централен, Югоизточен, Южен централен райони/ следва да се извърши при повишено внимание;
Червена зона – Пътуването до България /Североизточен и Югозападен райони/ не е възможно или разрешено.

Всички български граждани, пътуващи от България до Белгия подлежат на задължителна карантина и тест, ако са пребивавали в Североизточен или Югозападен райони и на препоръчителна карантина и тест, ако са посетили Северен централен, Югоизточен и Южен централен райони. Тези правила се прилагат само за несъществени пътувания, в т.ч. туристическите.

Актуална информация може да бъде намерена на следния линк с адрес: diplomatie.belgium.be/en

При нужда от съдействие, българските граждани в Кралство Белгия могат да се обръщат към българското посолство в Брюксел на следните телефонни номера: +32 2 374 47 88; +32 2 374 08 66, както и дежурен телефон за спешни случаи в извънработно време: +32 473 981042. Запитвания може да се отправят и на имейл адреса на българското посолство в Белгия: Embassy.Brussels@mfa.bg.