ски писта на Боровец

България отчита рекорден зимен сезон

За периода декември 2016 г. – март 2017 г. общият брой посещения на чуждестранни туристи е нараснал близо 2,3 пъти съпоставен с периода декември 2001 г. – март 2002 г. и вече надхвърля 1,4 млн. посещения.

През периода януари-март 2017 г. България е посетена от 1 079 464 чуждестранни граждани (без транзитно преминалите). Налице е ръст от 19,9% спрямо същия период на 2016 г., което е рекорд след влизането на България в Европейския съюз през 2007 г.

Най-голямо абсолютно нарастване в броя на посещенията на чуждестранни туристи (над 242 хил. посещения повече в сравнение с предходния зимен сезон). Преди завършването на настоящия зимен сезон този рекорд принадлежеше на зимен сезон 2003/2004 г.

По данни на БНБ приходите от международен туризъм за периода декември 2016 г. – февруари 2017 г. възлизат на 745,3 млн. лв., което е с 18,6% повече спрямо периода декември 2015 г. – февруари 2016 г.

Водещите 5 пазара за зимен туризъм в България са Гърция, Македония, Турция, Румъния и Сърбия. Общият брой туристически посещения от тези страни е 953 824, което се равнява на 64,6 % от всички посещения на чуждестранни туристи в нас. За сравнение, през периода декември 2015 г. – март 2016 г. туристическите посещения от съседните страни са били 67,3 % от всички посещения на чуждестранни туристи у нас, а от други страни – 32,7 %. Видимо нараства не само броят, но и делът на посещенията от държави, които не са съседни. Официалните данни показват, че 51,1 % от растежа във входящия туристопоток се дължи на увеличението на посещенията от съседните държави, а останалите 48,9% – от други държави извън нашите съседи.

Извън Балканските пазари с най-важно значение при зимния туризъм е пазар Великобритания, като значителна част от посещенията са свързани пряко или косвено със ски туризма. През настоящия зимен сезон посещенията от Великобритания нарастват с 25,8%, от Франция – с 20,8%, от Нидерландия – с 44,0%, от Швеция – с 26,9%, от Австрия – с 33,5%, от Германия – с 42,3%, от Норвегия – с 34,5%, от Белгия – с 49,8%, от Дания – с 73,1%.